Xidmətin kodu  Xidmətin adı  Şöbə Qiymət
 MR-01-002  Burun-Udlaq MRT  MRT  120
 MR-01-004  Qırtlaq MRT  MRT  120
 MR-01-005  Gicgah-alt çənə oynagı MRT(bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-006  Çiyin MRT(bir tərəf)  MRT  130
 MR-01-007  Baldır MRT(bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-008  Oma-Qalça oynağı MRT  MRT  120
 MR-01-009  Gicgah sümüyü MRT(iki tərəf)  MRT  120
 MR-01-010  Üst abdomen+pelvik MRT  MRT  190
 MR-01-011  Bud MRT (bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-012  Pəncə MRT (bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-013  Topuq MRT(bir tərəf)  MRT  130
 MR-01-018  MRT oxunması  MRT  50
 MR-01-019  Kontrast Dotarem  MRT  50
 MR-01-020  Üst qarın boşluğu MRT  MRT  130
 MR-01-021  Pelvik(kiçik çanaq üzvləri)  MRT  120
 MR-01-022  Boyun MRT  MRT  130
 MR-01-023  Tam qarın boşluğu MRT  MRT  230
 MR-01-025  MR angioqrafiyası  (hər hansı bir nahiyə)  MRT  130
 MR-01-026  Bud-Çanaq oynağı MRT  MRT  120
 MR-01-027  Dirsək MRT (bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-028  Əl-Əl bilək MRT(bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-029  Diz MRT(bir tərəf)  MRT  135
 MR-01-030  Diz MRT (iki tərəf)  MRT  255
 MR-01-031  Beyin MRT  MRT  130
 MR-01-032  Hipofiz MRT  MRT  120
 MR-01-033  Orbita MRT  MRT  120
 MR-01-035  Bazu kürək (bir tərəf) MRT  MRT  120
 MR-01-036  Aşıq daban (bir tərəf) MRT  MRT  120
 MR-01-037  Beyin MRT+MR angioqrafiyası  MRT  170
 MR-01-039  MR angioqrafiyası  MRT  120
 MR-01-040  Paranazal sinuslar MRT  MRT  120
 MR-01-041  Boyun fəqərələri MRT  MRT  130
 MR-01-042  Döş fəqərələri MRT  MRT  130
 MR-01-043  Bel-Oma fəqərələri  MRT  130
 MR-01-044  Kontrastlı MRT angioqrafiya(toraks) (döş qəfəsi MR+kontrast)  MRT  235
 MR-01-045  Kontrastlı MRT angioqrafiya(abdomen) (üst abdomen MR+kontrast)  MRT  235
 MR-01-046  Kontrastlı MRT angioqrafiya(karotid) ( MR angioqrafiyası+kontrast)  MRT  235
 MR-01-047  SERVİKAL (boyun damarları) MR angioqrafiyası  MRT  115
 MR-01-048  MR Xolangooqrafiya MRT  MRT  130
 MR-01-049  Süd vəzisi MRT  MRT  130
 MR-01-050  Bütün onurğa (vertebra) MRT  MRT  255
 MR-01-051  CD-ye yazilma (MRT)  MRT  5
 MR-01-052  Tomoqramların əlavə surəti (1 list)  MRT  15
 MR-01-053  Kontrast ultravist  MRT  50
 MR-01-054  Paksla MRT snimkasının türk həkimi tərəfindan incələnməsi  MRT  30
 MR-01-055  Tam onurğa(boyun,döş,bel)  MRT  305
 MR-01-056  Fetal MRT  MRT  150
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Bel-fəqərələri KT  80
 Yuxarı qarın boşluğu KT  80
 Çanaq KT  80
 Tam qarın boşluğu KT 100
 Dinamik KT  80
 Boyun  KT  80
 Qırtlaq KT  80
 Gicgah-çənə oynağı KT(bir tərəf)  70
 Oma-qalça oynağı KT  80
 Bud-çanaq oynağı KT  80
 Diz KT(bir tərəf)  80
 Ayaq KT(bir tərəf)  80
 KT altında diaqnostik müdaxilələr  260
 Hiofiz KT  70
 Orbita KT  70
 Gicgah sümüyü kT(bir tərəf)  80
 Paranazal sinuslar KT  80
 Çiyin KT  80
 Əl-bilək KT  80
 Dirsək KT  80
 KT ilə virtual endoskopiya(MD)  160
 Kəllə KT  80
 Uroloji KT  100
 Döş qəfəsi(Toraks)  90
 Aşağı ətraflar  80
 Yuxarı ətraflar  80
 Boyun fəqərələri  80
 Döş fəqərələri  80
 Cartois KT Anjio  160
 Pereferik Anjio  160
 Abdomenal Anjio  160
 Beyin Anju  160
 Torakal KT Anjio  160
 
 Xidmətin adı  Qiymət
  Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  25
  Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 "Baldır sümüyürentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 Baldır sümüyürentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  25
 Dİrsək oynağırentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
  Dİrsək oynağırentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  25
 Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
  Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  30
 Almacıq sümüyü (bir proyeksiyalı)  20
 Almacıq sümüyü (iki proyeksiyalı)  25
Ayaq barmağı (bir proyeksiyalı)  20
 Ayaq barmağı (iki proyeksiyalı)  25
Baldir sümüyü (bir proyeksiyalı)  20
 Baldir sümüyü (iki proyeksiyalı)  25
 Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  30
 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  25
 Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (5 yaşa qədər)  20
 Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (5 yaşdan yuxarı)  25
 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  20
 Burun sümüyü  (bir proyeksiyalı)  20
 Burun sümüyü   (iki proyeksiyalı)  25
 Büzdüm (bir proyeksiyalı)  20
 Büzdüm (iki proyeksiyalı)  25
 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası  (bir proyeksiyalı)  20
 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası ( iki proyeksiyalı)  25
 Daban sümüyü (bir proyeksiyalı)  20
 Daban sümüyü  (iki proyeksiyalı)  25
 Dirsək oynağı (bir proyeksiyalı)  20
 Dirsək oynağı  (iki proyeksiyalı)  25
 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 Diz oynağı rentgenoqrafiyası ( iki proyeksiyalı)  25
 Döş qəfəsi (10 yaşa qədər)  20
 Döş qəfəsi (10 yaşdan yuxarı)  25
 Döş qəfəsi 2pr  35
 Döş qəfəsi- skopiya  35
 Ekskrator uroqrafiya(kontrastsız)  65
 Əl barmağı (bir proyeksiyalı)  15
 Əl barmağı (ikiproyeksiyalı)  20
 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)  20
 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)  25
 Fistuloqrafiya  65
 Histerosalpiqoqrafiya(kontrastsız) 105
 Xolonqoqrafiya  55
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Ginekoloji  USM (transabdominal)  25
 Hamiləlik -dölün müayinəsi  30
 Təkrar Follikulometriya (1 dəfəsi)  6
 Hamilədə cinsiyyət təyini  35
 Hamiləliyin təyini (müayinədən əvvəl və sonra)  15
 Alt Abdomen  25
 Parotis və tüpürcək vəz.USM  20
 Böyrəküstü vəz  20
 Timus vəz  20
 Süd vəzilərin USM  30
 Qalxanvari vəzi USM  25
 Skrotal USM (xaya USM)  45
 Transrektal  USM  35
 Transvaginal  USM  25
 Dərialtı səthi toxumaları USM  20
 Periferik limfa düyünlərinin USM (bir sahə)  20
 Uroloji USM  25
 Üst abdomen USM (qaraciyər,öd,mədəaltı vəz,dalaq)  30
 Tam abdomen USM (qaraciyər,öd,mədəaltı vəz,dalaq+ uroloji)  40
 Üst və alt abdomen (vaginal)  55
 Üst və alt abdomen (prostat)  55
 NSQ- neyrosanoqrafiya  20
 Skrotum colordoppler USM  40
 Penis colordoppler USM  35
 Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək ətraf)  45
 Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)  45
 Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)  45
 Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)  45
 Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi  55
 Döş vəzisi (bileteral) rəngli doppler USM  35
 Pelvis colordoppler USM  30
 Renal rəngli doppler müayinəsi  55
 Obstetik   (Hamilə qadının və dölün) rəngli doppler müayinəsi  50
 Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi  35
 Ekstrakranial doppler (1 tərəf)  35
 Ekstrakranial doppler (2 tərəf)  60
 Hamiləliyin (dölün) doppleri  60