Xidmətin kodu  Xidmətin adı  Şöbə Qiymət
 MR-01-002  Burun-Udlaq MRT  MRT  120
 MR-01-004  Qırtlaq MRT  MRT  120
 MR-01-005  Gicgah-alt çənə oynagı MRT(bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-006  Çiyin MRT(bir tərəf)  MRT  130
 MR-01-007  Baldır MRT(bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-008  Oma-Qalça oynağı MRT  MRT  120
 MR-01-009  Gicgah sümüyü MRT(iki tərəf)  MRT  120
 MR-01-010  Üst abdomen+pelvik MRT  MRT  190
 MR-01-011  Bud MRT (bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-012  Pəncə MRT (bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-013  Topuq MRT(bir tərəf)  MRT  130
 MR-01-018  MRT oxunması  MRT  50
 MR-01-019  Kontrast Dotarem  MRT  50
 MR-01-020  Üst qarın boşluğu MRT  MRT  130
 MR-01-021  Pelvik(kiçik çanaq üzvləri)  MRT  120
 MR-01-022  Boyun MRT  MRT  130
 MR-01-023  Tam qarın boşluğu MRT  MRT  230
 MR-01-025  MR angioqrafiyası  (hər hansı bir nahiyə)  MRT  130
 MR-01-026  Bud-Çanaq oynağı MRT  MRT  120
 MR-01-027  Dirsək MRT (bir tərəf)  MRT  130
 MR-01-028  Əl-Əl bilək MRT(bir tərəf)  MRT  120
 MR-01-029  Diz MRT(bir tərəf)  MRT  135
 MR-01-030  Diz MRT (iki tərəf)  MRT  255
 MR-01-031  Beyin MRT  MRT  130
 MR-01-032  Hipofiz MRT  MRT  120
 MR-01-033  Orbita MRT  MRT  120
 MR-01-035  Bazu kürək (bir tərəf) MRT  MRT  120
 MR-01-036  Aşıq daban (bir tərəf) MRT  MRT  120
 MR-01-037  Beyin MRT+MR angioqrafiyası  MRT  170
 MR-01-039  MR angioqrafiyası  MRT  120
 MR-01-040  Paranazal sinuslar MRT  MRT  120
 MR-01-041  Boyun fəqərələri MRT  MRT  130
 MR-01-042  Döş fəqərələri MRT  MRT  130
 MR-01-043  Bel-Oma fəqərələri  MRT  130
 MR-01-044  Kontrastlı MRT angioqrafiya(toraks) (döş qəfəsi MR+kontrast)  MRT  235
 MR-01-045  Kontrastlı MRT angioqrafiya(abdomen) (üst abdomen MR+kontrast)  MRT  235
 MR-01-046  Kontrastlı MRT angioqrafiya(karotid) ( MR angioqrafiyası+kontrast)  MRT  235
 MR-01-047  SERVİKAL (boyun damarları) MR angioqrafiyası  MRT  115
 MR-01-048  MR Xolangooqrafiya MRT  MRT  130
 MR-01-049  Süd vəzisi MRT  MRT  130
 MR-01-050  Bütün onurğa (vertebra) MRT  MRT  255
 MR-01-051  CD-ye yazilma (MRT)  MRT  5
 MR-01-052  Tomoqramların əlavə surəti (1 list)  MRT  15
 MR-01-053  Kontrast ultravist  MRT  50
 MR-01-054  Paksla MRT snimkasının türk həkimi tərəfindan incələnməsi  MRT  30
 MR-01-055  Tam onurğa(boyun,döş,bel)  MRT  305
 MR-01-056  Fetal MRT  MRT  150
 
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Bel-fəqərələri KT  90
 Yuxarı qarın boşluğu KT  130
 Çanaq KT  90
 Tam qarın boşluğu KT 130
 Dinamik KT  90
 Boyun  KT  90
 Qırtlaq KT  90
 Gicgah-çənə oynağı KT(bir tərəf)  90
 Oma-qalça oynağı KT  90
 Bud-çanaq oynağı KT  90
 Diz KT(bir tərəf)  90
 Ayaq KT(bir tərəf)  90
 KT altında diaqnostik müdaxilələr  260
 Hiofiz KT  90
 Orbita KT  90
 Gicgah sümüyü kT(bir tərəf)  90
 Paranazal sinuslar KT  90
 Çiyin KT  90
 Əl-bilək KT  90
 Dirsək KT  90
 KT ilə virtual endoskopiya(MD)  160
 Kəllə KT  90
 Uroloji KT  100
 Döş qəfəsi(Toraks)  95
 Aşağı ətraflar  100
 Yuxarı ətraflar  90
 Boyun fəqərələri  90
 Döş fəqərələri  90
 Cartois KT Anjio  160
 Pereferik Anjio  160
 Abdomenal Anjio  160
 Beyin Anju  360
 Torakal KT Anjio  160
 
1 REN-01-001 Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı 35.00    
2 REN-01-002 Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 30.00    
3 REN-01-003 Liqaşur fistulunun ləğvi 35.00    
4 REN-01-004 Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 35.00    
5 REN-01-005 Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 35.00    
6 REN-01-006 Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika 35.00    
7 REN-01-007 Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 25.00    
8 REN-01-008 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) 25.00    
9 REN-01-009 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) 25.00    
10 REN-01-010 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 25.00    
13 REN-01-013 Schüller rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 20.00    
14 REN-01-014 Caldwell rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
15 REN-01-015 Odontoid process rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
16 REN-01-016 Submentovertikal rentgenoqrafiya 30.00    
17 REN-01-017 Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) 30.00    
18 REN-01-018 Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
19 REN-01-019 Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
20 REN-01-020 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
21 REN-01-021 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
22 REN-01-022 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
23 REN-01-023 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
24 REN-01-024 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 20.00    
25 REN-01-025 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 20.00    
26 REN-01-026 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
27 REN-01-027 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
28 REN-01-028 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 30.00    
29 REN-01-029 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 55.00    
30 REN-01-030 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 25.00    
31 REN-01-031 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 30.00    
32 REN-01-032 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya) 25.00    
33 REN-01-033 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
34 REN-01-034 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
35 REN-01-035 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 30.00    
36 REN-01-036 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 20.00    
37 REN-01-037 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 20.00    
38 REN-01-038 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
39 REN-01-039 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
40 REN-01-040 Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 30.00    
41 REN-01-041 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 20.00    
42 REN-01-042 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 20.00    
43 REN-01-043 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 25.00    
47 REN-01-047 Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 25.00    
48 REN-01-048 Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
49 REN-01-049 Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
53 REN-01-053 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
54 REN-01-054 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
55 REN-01-055 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
56 REN-01-056 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
57 REN-01-057 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
58 REN-01-058 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
59 REN-01-059 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
60 REN-01-060 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
61 REN-01-061 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
62 REN-01-062 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
63 REN-01-063 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
64 REN-01-064 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
65 REN-01-065 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
66 REN-01-066 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
67 REN-01-067 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
68 REN-01-068 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
69 REN-01-069 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
70 REN-01-070 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
71 REN-01-071 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
72 REN-01-072 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
73 REN-01-073 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
74 REN-01-074 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
75 REN-01-075 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
76 REN-01-076 Said sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
77 REN-01-077 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
78 REN-01-078 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
79 REN-01-079 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
80 REN-01-080 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
81 REN-01-081 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
82 REN-01-082 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
83 REN-01-083 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
84 REN-01-084 Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
85 REN-01-085 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
86 REN-01-086 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
87 REN-01-087 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
88 REN-01-088 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
89 REN-01-089 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
90 REN-01-090 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
91 REN-01-091 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
92 REN-01-092 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
93 REN-01-093 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
94 REN-01-094 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
95 REN-01-095 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
96 REN-01-096 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya qarşılaşdırmalı 25.00    
97 REN-01-097 Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) 25.00    
98 REN-01-098 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiya, sol) 25.00    
99 REN-01-099 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiaya qarşılaşdırmalı) 25.00    
100 REN-01-100 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sağ) 25.00    
101 REN-01-101 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sol) 25.00    
102 REN-01-102 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı) 25.00    
106 REN-01-106 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 25.00    
107 REN-01-107 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 25.00    
108 REN-01-108 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 20.00    
109 REN-01-109 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 20.00    
110 REN-01-110 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
111 REN-01-111 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
112 REN-01-112 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 25.00    
113 REN-01-113 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 20.00    
114 REN-01-114 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 20.00    
115 REN-01-115 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 20.00    
116 REN-01-116 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 20.00    
117 REN-01-117 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 30.00    
118 REN-01-118 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 30.00    
123 REN-01-123 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
124 REN-01-124 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
125 REN-01-125 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
126 REN-01-126 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
127 REN-01-127 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
128 REN-01-128 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
129 REN-01-129 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
130 REN-01-130 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
131 REN-01-131 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
132 REN-01-132 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
133 REN-01-133 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
134 REN-01-134 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
135 REN-01-135 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
136 REN-01-136 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
137 REN-01-137 Pəncə rentgenoqrafiyasi (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
138 REN-01-138 Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
139 REN-01-139 Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
140 REN-01-140 Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
141 REN-01-141 Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) 25.00    
142 REN-01-142 Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) 25.00    
148 REN-01-148 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya) 35.00    
149 REN-01-149 Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiya) 20.00    
150 REN-01-150 Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiya) 25.00