Ad  Qiymət
 Laxtalanma vaxtı  2
 Qanaxma vaxtı  2
 Trombin vaxtı  4
 Protombin  5
 Fibrinogen  5
 Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı(APTT)  5
 İNR  5
 Koauloqramma paketi  25
 D-dimer  30
 
 
 Ad  Qiymət
 TSH-tireostimullaşdırıcı hormon  15
 Total T3-triyoltironin  15
 Free T3-Sərbəst triyoltironin  15
 Total T4-tiroksin  15
 Free T4-sərbəst tiroksin  15
 Anti -TG Ab -tireoqlobulinə qarşı anticisimlər  15
 Anti TPO Ab -tiroid peroksidazaya qarşı anticisimlər  15
 Tireoqlobulin  20
 İnsulin  18
FSH-follikulstimullaşdırıcı hormon  15
 LH- lüteinləşdirici hormon  15
 E2-estradiol  15
 Unconjugated Estriol (E3)-sərbəst estriol  20
 Total testesteron  15
 Free Testesteron  20
 Progesteron  20
 Prolaktin  15
 HCG-xorionik qonadaotropin  15
 SHBG- steroidbağlayıcı qlobulin  30
 HGH-Somodotropin  25
 ACTH- adrenokortikotrop hormon  30
 Kortizol  15
 (DHEA-SO4) -dehidroepiandrosteronulfat  15
 17- OHP -17 -hidroksiproqesteron  15
 Calsitonin  40
 Adrenalin  90
 Noradrenalin  90
 İPTH -infarkt parathormon  25
 Osteoksalin  50
 
 
 Ad  Qiymət
 İnsulin  18
 C-pepit qanda  15
 İGF-İ inslinə bənzər boy faktoru  55
 HbA1G qlikohemoqlobin  15
 Şəkər yüklənməsi  15
 Qlükoza (sutkalıq sidikdə)  2
 Qlükoza ekspres  2
 Qlükoza venadan  2
 Qlükoza(yeməkdən 2 saat sonra)  2
 HOMA İR  20
 
 Ad  Qiymət
 Total İgE-ümumi İgE  20
 Allergik panel (tənəffüs)  70
Allergik panel  (qida)  70
 
 
 Ad  Qiymət
Toxoplasma İgM  15
Toxoplasma İgG  15
Herpes simplex  I İgM  15
Herpes simplex I İgC  15
Herpes simplex II İgM  15
Herpes simplex II İgC  15
Cytomegalovirus İgM  15
Cytomegalovirus İgC  15
Chlamydia İgM  15
Chlamydia İgC  15
Syphilis (kart -test)  15
AİDS - QİÇS (kart-test)  15
Kardiolipin İgM  15
Kardiolipin İgC  15
Anti - HAV  15
Anti - HCV  15
Hbs   Ag  15
Hbs   Ag (kart -test)  15
Anti - HCV(kart -test)  15
Anti - HBs  15
Hbe   Ag  15
Anti - Hbe  15
Rubella İgM  15
Rubella İgC  15
Brucella İgM  15
Brucella İgC  15
Brucella (Rayt-Xeddelson)  15
Helicobacter pylori İgM  15
Helicobacter pylori İgC  15
Malyariya  10
Rh-antitel (qeyri düz kumb reaksiyası)  10
Rubella İg C avidlik  15
CMV İg C avidlik  15
Toxoplasma İg C avidlik  15
 HBC İgM  15
 Anti-HDV  20
 
 
 Ad  Qiymət
 Qadın cinsi yolundan qaşıntının patohistogiyası 25
 Bioptatların patohistoloji müayinəsi  25
 Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi  25
 
 Ad  Qiymət
 Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  18
 Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  50
 Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  18
 Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  50
 Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  15
 Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  50
 Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25 ant)(klassik)  15
Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 ant)(VİTEK)  50
 Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma    (25 anti.)(klassik)  18
 Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma    (25 anti.)(VİTEK)  50
 Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  15
 Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(VİTEK)  50
 Plevra mayesinin əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 anti.)(klassik)  18
 Plevra mayesinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(Vİ9TEK)  50
 Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 anti.)(klassik)  18
 Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  15
 Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(VİTEK)  50
 Qanın steriliyi əkilməsi +antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  25
 Dizbakterioz(klassik)  20
 Dizbakterioz(VİTEK)  50
 Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(klassik)  15
 Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(VİTEK)  50
 Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Ağız boşluğundan əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Ağız boşluğundan əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Urogenital yaxmanın 48 saat ərzində bakterioloji müayinəsi və antibiotikoqramma  50
 Qanda askarid İgG - (İFA)  10
 Qanda Lyambliya İgG - (İFA)  10
 Qanda Lyambliya İgM - (İFA)  10
 Nəcisdə lyambliya test  20
 Mikoplazma (əkilmə)  15
 Ureoplazma (əkilmə)  12
 Xlamidiya     (əkilmə)  12
 Adenovirus və Rotavirusun təyini  16
 Qanda Lyambliya İgA- (İFA)  10
 
 Ad  Qiymət
 Xalın histoloji müayinəsi  80
 Qaraciyərin histoloji müayinəsi  80
 Böyrəyin Histoloji müayinəsi 120
 Yumşaq toxumanın histoloji analizi 100
 Yumşaq toxumanın histoloji analizi 100
 Ağ ciyərin Histoloji analizi 100
 Prostat Vəzinin Histoloji Müayinəsi 120
 Uşaqlığın  histoloji müayinəsi 100
 Bağırsağın histoloji müayinəsi 120
 Mədənin histoloji müayinəsi 100
 Süd vəzinin histoloji müayinəsi 120
 Qarın boşluğunun histoloji müayinəsi 100
 Ağ ciyərin Histoloji analizi 100
 Oynaq mayesinin histoloji müayinəsi  80
 Sidik kisəsinin histoloji müayinəsi 100
 Dərinin Histoloji müayinəsi 100
 Dalağın Histoloji Müayinəsi  80
 Qalxanvari vəzin  histoloji müayinəsi  120
 Xayanın histoloji müayinəsi 100
 Ciftin histoloji müayinəsi  80
 
 
 Ad  Qiymət
 Chlamyida tr  25
 Mikoplazma hom  25
 Mikoplazma genit  25
 Gardnerella vaginalis  25
 Ureoplazma ureal  25
 N.qonorhoeae  25
 Treponema pallidum  25
 Herpes I+II  25
 CMV  25
 Trixomonas vaginalis  25
 Candida albicans  25
 Ureoplazma parvum  25
 
 
 Ad  Qiymət
 HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70)  55
 HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)  65
 HPV -6,11  22
 HPV -16-18  25
 HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi)  30
 
 Ad  Qiymət
 Listeria monocytogenes  50
 Mycobacterium tuberculosis complex  30
 
 Ad  Qiymət
 Toxoplazma gondii  30
 Herpes I+II  25
 Citomegalovirus  25
 Rubella  30
<
 Ad  Qiymət
 Hepatit B (kəmiyyət-keyfiyyət)  120
 Hepatit C (kəmiyyət-keyfiyyət)  140
 Hepatit C (genotip)  90
 Hepatit D  90
 
Ad  Qiymət
 Süd vəzinin onkomarkeri (Ca 15-3)  20
 Mədə altı vızinin onkomarkeri (Ca 19-9)  20
 Yumurtalıqların onkomarkeri (Ca 125)  20
 AFP (alfafetoprotein)  15
Sidik kisəsinin onkomarkeri (NMP 22)  60
 Karsinoembrional antigen (CEA)  15
 Prostatspesifik antigen (PSA)  15
 Prostatspesifik antigen sərbəst (free PSA)  15
 C3-(complement component 3)  30
 C4-(complement component 4)  30
 İmmunoglobulin A- İgA  16
 İmmunoglobulin C- İgC  16
 İmmunoglobulin M- İgM  16
 İmmunoglobulin E- İgE  16
 Antispermal antitel -ASA  40
 PLGF(plasentanın böyüməfaktoru)  100
 Betta 2 microglobulin qanda  30
 
 Ad  Qiymət
 Albumin  8
 Zülal fraksiyaları(ümumi zülal,albumin,qlobulin,)  15
 Zülal sidikdə  2
 Billirubin fraksiyaları(ümumi,birləşmiş,sərbəst)  12
 Aspartataminotransferaza (ASaT)  8
 Alminaminotransferaza (ALaT)  8
 Qammaqlutamiltransferaza (QQT)  8
 Qələvi fosfataza  8
 Kreatinin qanda  8
 Qalıq azot  8
 Kreatinin klirensi  20
 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər(HDL)  8
 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)  8
 Çox aşağı sıxlıqlı lipopoteinlər (VLDL)  8
 Xolesterin  8
 Triqliseridlər  8
 Kreatinfosfokinaza (CK-NAC) (ümumi)  15
 Kreatinfosfokinazanın MB fraksiyası (CK-MB)(aktivliyi)  15
 Amilaza  8
 Diastaza sidikdə  8
 Pankreatik amilaza  12
 Lipaza  10
 Laktatdehidrohenaza (LDH)  8
 Natrium (Na)  8
 Kalium (K)  8
 Xlor (Cl)  15
 Kalsium (Ca)  8
 İonizə olunmuş kalsium  30
 Zn  40
 Cu  45
 Fosfor (P)  8
 Dəmir (Fe)  8
 Ferritin  20
 C-reaktiv zülal -miqdarı təyini (MİNİNEF aparatı)  10
 Antistreptolizin -O-miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  10
 Revmatoid faktor -miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  10
 Troponin I  15
 10 növ preparat və narkotik maddə  24
 Valproatlar (Depakin,Valproin,Convulex)  40
 C-reaktiv zülal (integra)  8
 Antistreptolizin -O (integra)  8
 Revmatoid faktor (integra)  8
 
 
 Ad  Qiymət
 Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma (25 parametr+EÇS) Robot analizatorlar  10
 Qan qrupu və rezus faktor   3
 ABO-konflikt   8
 Sidiyin ümumi analizi: Biokimyəvi robot analizatoru.   5
 Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi  10
 Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə)  10
 Keton   2
 Zülal (sutkalıq sidikdə)  10
 Zülal (səhər sidiyi)   2
 Iki Stəkan sınağı  10
 Sidiyin PH-ı   2
 Nəcisin ümumi analizi   5
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini   5
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (saskop)   5
 Nəcisdə gizli qanın təyini  10
 Dəri qaşıntısında və dırnaqda patogen göbələk axtarışı  10
 Demodeksin (gənə) təyini  10
 Bəlğəmin ümumi analizi  10
 TBS testi  15
 MARtest İg A  90
 MARtest İg G  90
 Postqaital test - Şuvarski sınağı  10
 Kursrok-Miller sınağı (İmmunoloji uyğunluq  20
 Prostat şirəsinin müayinəsi(götürülməsi ilə)  20
 Yaxmanın götürülməsi  5
 Onurğa beyni mayesinin müayinəsi  10
 Plevral boşluğun mayesinin müayinəsi  10
 Mədə möhtəviyyatının müayinəsi  10
 Assit mayesinin müayinəsi  10
 İki stəkan probası  10
 Spermaaqramma (Mikroskop və Analizatorlatorla müayinə)  20
 Spermada fruktoza  25
 Spermada limon turşusu  25
 Spermanın morfologiyası  20
 Saç dibinin mikroskopik müayinəsi  10
 PH(mazokda)  5