Dr.Xavər Orucova
Ginekoloq

Təshil:

1989-1996-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb.

Krupskaya adına mamalıq və ginekologiya instutunda interna keçib.

İş təcrübəsi:

2000-ci ildə 2 saylı Kaspar poliklinikasında mama-ginekoloq vəzifəsində işə başlamışdır.

2002-ci ildən Diaqnoz Tibb Mərkəzində mama-ginekoloq vəzifəsində çalışır.

Kurs və konfranslar:

2000-ci ildə Ə.Əliyev adına Həkiməri Təkmilləşdirmə İnstutunda 3 aylıq kurs keçib.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Peranatal Mərkəzi Mamalıq və Ginekologiya

İnstutunda “Sağlam Hamiləlik Naminə” mövzulu konfransda iştirak etmişdir.

Xarici ölkələrdə(Türkiyə,Rusiya,Fransa,Amerika,Almaniya) müxtəlif mövzularda konfranslarda iştirak etmişdir.

Məşğul olduğu ginekoloji prosedurlar:

-Uşaqlıq boynu patologiyaları

– Uşaqlıq boynu erroziyaları

-Uşaqlıq boynunun iltihabı prosesləri

-HPV(insanın papiloma virusunun törətdiyi fəsadların aşkarlanması və qarşısının alınması)

-İti uclu kandiloma,uşaqlıq boynunun yastı kandilomasının müayinə və müalicəsi

-Müxtəlif səbəblərdən baş verən sonsuzluqlar

-Yumurtalıqların ploikistozu

-Boru sonsuzluğu

-İnkişafdan qalmış hamiləliklərin fəsadsız götürülməsi və sonrakı müayinə və müalicəsi

-Uşaqlıq miomalarının müalicəsi və cərrahi müdaxiləsi

-Polikistozun müalicəsi effekt vermədikdə əməliyyat elektrotermokoaqulyasiyası

-Aralığın plastikası

-Uşaqlığın və sidik kisəsəinin sallanması zamanı ön arxa kolporafiya