Dr.Sevinc Abasova
Terapevt-Hepatoloq

1995-ci ildə İran İslam Respublikasında Dövlət Tibb Universitetindən daxili xəstəliklər üzrə M.D. dərəcəsini almışdır.1998-ci ildə USMLE (Filadelfiyada) step II  – Klinikal Science imtahanını vermişdir.2002-ci ilə qədər İİR-da Tehran şəhərində klinikalarda çalışmışdır.

2002-ci ildən Bakıda 13 saylı BŞX-da çalışmışdır.2010-cu ildən Modern Hospitalda işləmişdir.2011-ci ildən isə 29¹li BŞX-da işləyir və 2012-ci ildən də həmçinin Diaqnoz Tibb Mərkəzində faəaliyyət göstərir.

2014-cü ildən Avropa Qaraciyər Xəstəlikləri Tədqiqatları Assosiyasının (EASL) üzvüdür.Bir sıra ölkəxarici və daxili konfranslarda iştirak edib.Hal-hazırda ən çox məşğul olduğu sahə qaraciyərin piy distrafiyası xəstəlikləri (NAFLD and NASH) və virus mənşəli hepatitlərin yeni üsullarla müalicəsi,İntrahepatic cholestasis,extrahepatic cholestasis –ın səbəb və müalicələridir