Otorinolarinqologiya – tibbin burun boşluğu, udlaq, qırtlaq və qulaq xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi ilə məşğul olan bir sahəsidir.

Diaqnoz Tibb Mərkəzində bütün qulaq, burun, qırtlaq və udlaq xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi təcrübəli LOR-həkimlər tərəfindən müasir tibbin son imkanları ilə uğurla aparılmaqdadır.Klinikamızda burun boşluğu, udlaq, qırtlaq və burunətrfı ciblərin endoskopik üsulla müayinəsi həyata keçirilir. Endoskopik üsul LOR-üzvlərini və onların patoloji dəyişikliyini bir neçə dəfə böyüdülmüş vəziyyətdə monitorda müşahidə etməyə imkan verir. Bu üsul toxumalarla daha incə və az invaziv rəftar etməyə, onları böyütdüyünə görə isə daha dəqiq görməyə və daha dəqiq diaqnoz qoymağa imkan verir.

LOR kabinetdə aparılan müayinə və müalicə proseduraları:

 • Qulaq kiri tixacının çıxarılması
 • Politser üsulu ilə hava üfürülməsi
 • Perforosion təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması
 • Xarici qulaq keçəcəyindən cismin çıxarılması
 • Xarici qulaq keçəcəyinin furunkulun çıxarılması
 • Otohemotomannn punksiyası
 • Burun boşlugunun yuyulmasi Proest üsulu ilə
 • Burun boşlugundan yad cismin çıxarılması
 • Burun boşlugundan biopsiya götürülməsi
 • Burun sümüklərinin repozisiyası
 • Burun boşlugunun ön və arxa tamponadası
 • Burun furunkulunun açılması
 • Burun arakəsmənin absessinin açılması
 • Burun qanaxmasinin dayandırılması
 • Paranazal punksiya (bir tərəfli və iki tərəfli)
 • Kisellbax sahəsinin koaqulyasiyası
 • Konxo inyeksiyası
 • Udlaga dərman maddələrinin sürtülməsi
 • Lakunalarin yuyulması
 • Qranulların yandırılması
 • Paratonzilyar absessin açılması (bir və iki tərəfli)
 • Udlaq arxası absessin açılması
 • Udlaqdan yad cismin çıxarılması
 • Burun möhtəviyyatinin Zoderman üsulu ilə sorulması
 • Qırtlaga dərman maddələrinin yeridilməsi
 • Parasentez

Şöbədə dəqiq diaqnostika üçün bütün instrumental-laborator imkanlar vardır:

 • Rentgenoqrafiya
 • Burun boşluğu, burun-udlaq və qırtlağın və burunətrafə ciblərin endoskopik müayinəsi
 • Kompyuter tomoqrafiya
 • Laborator analizlər (qanın ümumi, immunoloji analizləri və s)