Kardiologiya tibbin ürək-damar sisteminin quruluşu, funksiyası, xəstəlikləri, bu xəstəliklərin etiologiyası (səbəbləri), patogenezi (inkişaf mexanizmi),müayinə və müalicə üsullarını öyrənən sahəsidir.

Klinikamızda ürək-damar sisteminin bütün xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi həkim kardioloqlar tərəfindən müasir tibbin son imkanları ilə uğurla aparılmaqdadır.

 • ürəyin işemik xəstəlikləri
 • arterial hipertenziya
 • arterial hipotenziya
 • revmatizm
 • aritmiyalar
 • perikardit
 • miokardit
 • endokardit
 • kardiomiopatiyalar
 • xroniki ürək çatmamazlığı
 • neyrosirkulyator distoniya
 • ateroskleroz

Diaqnoz Tibb Mərkəzində ürək-damar sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası üçün aşağıdakı instrumental və laborator müayinə üsullarından istifadə edilir:

 • EKQ
 • Fasiləsiz EKQ (Holter monitorinq)
 • Fiziki yük sınağı (Tredmil)
 • Exokardioqrafiya
 • Damarların doppleroqrafiyası
 • Rentgen müayinə
 • KT – kompüter tomoqrafiya
 • Laborator diaqnostika (qanın ümumi analizi, revmotestlər, koaquloqramma, xolesterin, HDL, LDL, VLDL, triqliseridlər,ümumi lipidlər, troponin, KFK-MB, LDH, qanda qlükozanın təyini)