Xidmətin adı  Qiymət
 Elastik sarğı  5
 Döş qəfəsi sarğısı  10
 Boyun fiksatoru  17
 Özəl bandajlar (Jones bandajı)  23
 Yuxarı ətraf oynaqları üçün yaxınlaşdırıcı 17
 Dirsək və mil bilək oynağında qoyulan tel 23
 Aşağı ətraf oynaqlarında qoyulan tel  23
Köks gips korseti  53
 Torako-braxial gips sarğısı  82
Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsək üstü)  40
Said və əl (dirsək altı)  30
 Barmaq gipsi  20
 Baldır ayaq gipsi  40
 Bud, baldır, ayaq gipsi  50
 Gips çəkməsi (təkrar xidmət)  20
 Gips çıxardılması  10
 Steroid inyeksiyası  20
 İntraartikulyar inyeksiya  20
 Barmaq güdüklərinin formalaşdırılması  100
 Oynaq punksiyası  30
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Qalvanizasiya (10 - 20 dəqiqə)  5
 Elektroforez (dərman) (10 - 20 dəqiqə)  10
 Bernar cərəyanı (6 - 8 dəqiqə)  10
 Amplipuls (10 - 12 dəqiqə)  10
 Fonofarez (ultrasəs) (3 - 10 dəqiqə)  10
 Amplipuls (10 - 12 dəqiqə)  5
 Fonofarez (ultrasəs) (3 - 10 dəqiqə)  5
 UYT (UVÇ) (5 - 10 dəqiqə)  10
 Maqnit terapiya (polüs) (10 - 20 dəqiqə)  10
 İnqalyasiya (5 dəqiqə)  6
 Darsonvalizasiya (5 - 10 dəqiqə)  8
 Tubus kvars (1 - 2 dəqiqə)  10
 Traksiya (mexaniki dartınma 10-60 dəq)  10
 Ultrasəs (3-10 dəq)  10
 Parafin  10
 Naftalan  10
 Elektrostimulasiya  10
 Massaj (kicik sahə)  8
 Massaj (orta sahə)  10
 Massaj (böyuk sahə)  20
 Refleksoterapiya  10
 Ozonoterapiya  15
 Hidrokolonoterapiya  25
 Hirodoterapiya (zəlisiz)  10
 Hirodoterapiya (zəli ilə)  15
 Lazeroterapiya  10
 "İonoson "apparatı  10
 Kvant terapiya  5
 Ozonla böyük autohemoterapiya  40
 Ozonla kiçik autohemoterapiya  8
 Rektal ozon üfürülməsi  10
 Yerli dərialtı ozonoterapiya ( 6 nöqtə)  10
 Ətraflar xəstəliklərində ozonla üfürülməsi ("kisəsində")  20
 Müalicəvi gimnastika  5
 Fəqərə sütunu üçün gimnastika (10 - 20 dəqiqə)  15
 Oynaqlar üçün gimnastika (15 - 30 dəqiqə)  10
 Mimik gimnastika (12 - 15 dəqiqə)  10
 Oynaqlar üçün gimnastika (bir tərəf) (10 dəqiqə)  10
 Oynaqlar üçün gimnastika (iki tərəf) (20 dəqiqə)  10
 Ümumi massaj (50 dəqiqə)  15
 Mimik əzələlərin massajı (12 - 15 dəqiqə)  5
 Başın massajı (10 - 12 dəqiqə)  10
 Yaxalıq nahiyəsinin massajı (15 dəqiqə)  5
 Döş qəfəsinin massajı (15 - 20 dəqiqə)  10
 Kürək nahiyəsinin massajı (20 - 25 dəqiqə)  10
 Bel-oma nahiyəsinin massajı (10 - 15 dəqiqə)  7
 Aşağı ətrafların massajı (iki tərəf) (20 - 25 dəqiqə)  12
 Aşağı ətrafların massajı (bir tərəf) (20 - 25 dəqiqə)  5
 Bud nahiyəsi (10 dəqiqə)  5
 Baldır nahiyəsi (10 dəqiqə)  5
 Pəncə nahiyəsi (10 dəqiqə)  5
 Yuxarı ətrafların massajı (iki tərəf) (20 - 25 dəqiqə)  10
 Qarın nahiyəsinin massajı (5 - 10 dəqiqə)  5
 Yuxarı ətrafların masajı (bir tərəf)  5
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Allerqoloqun müayinəsi    30
 Pulmonoloqun müayinəsi  30
 Dermotoloqun müayinəsi  30-40
 Plastik cərrahın müayinəsi  30
 Terapevtin müayinəsi  30
 Endekrinoloqun müayinəsi  30-40
 Qastroenteroloqun müayinəsi  30-40
 Ümumi cərrahın müayinəsi  30
 Proktoloqun müayinəsi  30
 Həkim genetikin müayinəsi  30
 Onkoloqun müayinəsi  30
 Hemotoloqun müayinəsi  30
 Onkocərrahın müayinəsi  30
 Kardioloqun müayinəsi  30
 İnfeksionistin müayinəsi  30
 Ürək-damar cərrahının müayinəsi  30
 Beyin cərrahının müayinəsi  30
 Oftolmoloqun müayinəsi  40
 Ortopedin müayinəsi  30
 Fizioterapevtin  müayinəsi  30
 Otorinlarinqoloqun  müayinəsi  30
 Loqopedin   müayinəsi  30
 Ginekoloqun  müayinəsi  30
 Pediatrın  müayinəsi  30
 Uşaq cərrahının  müayinəsi  30
 Stomotoloqun  müayinəsi  30
 Uroloqun  müayinəsi  30
 Nefroloqun müayinəsi  30
 Damar cərrahının  müayinəsi  30
 Neonatoloqun  müayinəsi  30
 Revmatoloqun müayinəsi  30
 Hepatoloqun müayinəsi  30-50
 Androloqun müayinəsi  30-40
 Mammoloqun müayinəsi  30
 Neyrocərrahın müayinəsi  30
 Nevropatoloqun müyinəsi  30-40
 Psixolqun müayinəsi  30
"Kontrol müayinə (15 gun)"-15 gün ərzində eyni həkimə eyni  0
"Kontrol müayinə (müdaxilə sonrası 1 ay)"-əməliyyatdan sonra 1 ay ərzində kontrol məqsədi ilə müraciət  0
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Kompyuter EEQ  40
 EXO-EEQ  35
 EEQ monitorinq(4 saat)  140
 EEQ monitorinq gündüz(2 saat)  120
 EEQ monitorinq gündüz(1 saat)  85
 EEQ monitorinq gecə(8 saat)  240
 EEQ monitorinq gecə(4 saat)  160
 EEQ monitorinq gecə(2 saat)  120
 EEQ monitorinq evdə(8 saat)  295
 EEQ monitorinq evdə(4 saat)  235
 EEQ monitorinq evdə(2 saat)  200