Ottoimmun hepatit

Otoimmin hepatit  xronik parenximatoz bir qaraciyər xəstəliyidir. Bu xəstəliyin patogenezi […]
Read more

Prostat vəzi haqqında məlumat

O ölçüsünə görə çox böyük olmayan və kişi orqanizmində çox […]
Read more

Sarılıq

Sarılıq Sarılıq-heperbilirubinemiya səbəbindən dəri və selikli qişada bilirubinin toparlnaması nəticəsində […]
Read more

Endometrioz

orqan ve toxumalarında inkişaf etməsilə xarakterizə olunur. Endometrioz -menstruasiya görən […]
Read more