İnfeksiyalar

 

 Ad  Qiymət
Toxoplasma İgM  15
Toxoplasma İgG  15
Herpes simplex  I İgM  15
Herpes simplex I İgC  15
Herpes simplex II İgM  15
Herpes simplex II İgC  15
Cytomegalovirus İgM  15
Cytomegalovirus İgC  15
Chlamydia İgM  15
Chlamydia İgC  15
Syphilis (kart -test)  15
AİDS – QİÇS (kart-test)  15
Kardiolipin İgM  15
Kardiolipin İgC  15
Anti – HAV  15
Anti – HCV  15
Hbs   Ag  15
Hbs   Ag (kart -test)  15
Anti – HCV(kart -test)  15
Anti – HBs  15
Hbe   Ag  15
Anti – Hbe  15
Rubella İgM  15
Rubella İgC  15
Brucella İgM  15
Brucella İgC  15
Brucella (Rayt-Xeddelson)  15
Helicobacter pylori İgM  15
Helicobacter pylori İgC  15
Malyariya  10
Rh-antitel (qeyri düz kumb reaksiyası)  10
Rubella İg C avidlik  15
CMV İg C avidlik  15
Toxoplasma İg C avidlik  15
 HBC İgM  15
 Anti-HDV  20

 

Allerqik testlər

 

 Ad  Qiymət
 Total İgE-ümumi İgE  20
 Allergik panel (tənəffüs)  50
Allergik panel  (qida)  50

 

Diabet testləri

 

 Ad  Qiymət
 İnsulin  18
 C-pepit qanda  15
 İGF-İ inslinə bənzər boy faktoru  55
 HbA1G qlikohemoqlobin  15
 Şəkər yüklənməsi  15
 Qlükoza (sutkalıq sidikdə)  2
 Qlükoza ekspres  2
 Qlükoza venadan  2
 Qlükoza(yeməkdən 2 saat sonra)  2
 HOMA İR  20

Hormonal testlər

 

 Ad  Qiymət
 TSH-tireostimullaşdırıcı hormon  15
 Total T3-triyoltironin  15
 Free T3-Sərbəst triyoltironin  15
 Total T4-tiroksin  15
 Free T4-sərbəst tiroksin  15
 Anti -TG Ab -tireoqlobulinə qarşı anticisimlər  15
 Anti TPO Ab -tiroid peroksidazaya qarşı anticisimlər  15
 Tireoqlobulin  20
 İnsulin  18
FSH-follikulstimullaşdırıcı hormon  15
 LH- lüteinləşdirici hormon  15
 E2-estradiol  15
 Unconjugated Estriol (E3)-sərbəst estriol  20
 Total testesteron  15
 Free Testesteron  20
 Progesteron  20
 Prolaktin  15
 HCG-xorionik qonadaotropin  15
 SHBG- steroidbağlayıcı qlobulin  30
 HGH-Somodotropin  25
 ACTH- adrenokortikotrop hormon  30
 Kortizol  15
 (DHEA-SO4) -dehidroepiandrosteronulfat  15
 17- OHP -17 -hidroksiproqesteron  15
 Calsitonin  40
 Adrenalin  90
 Noradrenalin  90
 İPTH -infarkt parathormon  25
 Osteoksalin  50

 

Koauloqramma

 

 Ad  Qiymət
 Laxtalanma vaxtı  2
 Qanaxma vaxtı  2
 Trombin vaxtı  4
 Protombin  5
 Fibrinogen  5
 Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı(APTT)  5
 İNR  5
 Koauloqramma paketi  25
 D-dimer  30

 

Endoskopiya

Rentgen

1 REN-01-001 Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı 35.00    
2 REN-01-002 Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 30.00    
3 REN-01-003 Liqaşur fistulunun ləğvi 35.00    
4 REN-01-004 Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 35.00    
5 REN-01-005 Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 35.00    
6 REN-01-006 Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika 35.00    
7 REN-01-007 Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 25.00    
8 REN-01-008 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) 25.00    
9 REN-01-009 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) 25.00    
10 REN-01-010 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 25.00    
13 REN-01-013 Schüller rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 20.00    
14 REN-01-014 Caldwell rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
15 REN-01-015 Odontoid process rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
16 REN-01-016 Submentovertikal rentgenoqrafiya 30.00    
17 REN-01-017 Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) 30.00    
18 REN-01-018 Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
19 REN-01-019 Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 30.00    
20 REN-01-020 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
21 REN-01-021 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
22 REN-01-022 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
23 REN-01-023 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
24 REN-01-024 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 20.00    
25 REN-01-025 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 20.00    
26 REN-01-026 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
27 REN-01-027 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
28 REN-01-028 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 30.00    
29 REN-01-029 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 55.00    
30 REN-01-030 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 25.00    
31 REN-01-031 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 30.00    
32 REN-01-032 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya) 25.00    
33 REN-01-033 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
34 REN-01-034 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
35 REN-01-035 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 30.00    
36 REN-01-036 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 20.00    
37 REN-01-037 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 20.00    
38 REN-01-038 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
39 REN-01-039 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
40 REN-01-040 Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 30.00    
41 REN-01-041 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 20.00    
42 REN-01-042 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 20.00    
43 REN-01-043 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 25.00    
47 REN-01-047 Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 25.00    
48 REN-01-048 Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
49 REN-01-049 Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
53 REN-01-053 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
54 REN-01-054 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
55 REN-01-055 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
56 REN-01-056 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
57 REN-01-057 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
58 REN-01-058 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
59 REN-01-059 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
60 REN-01-060 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
61 REN-01-061 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
62 REN-01-062 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
63 REN-01-063 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
64 REN-01-064 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
65 REN-01-065 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
66 REN-01-066 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
67 REN-01-067 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
68 REN-01-068 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
69 REN-01-069 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
70 REN-01-070 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
71 REN-01-071 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
72 REN-01-072 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
73 REN-01-073 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
74 REN-01-074 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
75 REN-01-075 Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
76 REN-01-076 Said sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
77 REN-01-077 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
78 REN-01-078 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
79 REN-01-079 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
80 REN-01-080 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
81 REN-01-081 Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
82 REN-01-082 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
83 REN-01-083 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
84 REN-01-084 Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
85 REN-01-085 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
86 REN-01-086 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
87 REN-01-087 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
88 REN-01-088 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
89 REN-01-089 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
90 REN-01-090 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
91 REN-01-091 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
92 REN-01-092 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 25.00    
93 REN-01-093 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 25.00    
94 REN-01-094 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 25.00    
95 REN-01-095 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 25.00    
96 REN-01-096 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya qarşılaşdırmalı 25.00    
97 REN-01-097 Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) 25.00    
98 REN-01-098 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiya, sol) 25.00    
99 REN-01-099 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiaya qarşılaşdırmalı) 25.00    
100 REN-01-100 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sağ) 25.00    
101 REN-01-101 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sol) 25.00    
102 REN-01-102 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı) 25.00    
106 REN-01-106 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 25.00    
107 REN-01-107 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 25.00    
108 REN-01-108 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 20.00    
109 REN-01-109 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 20.00    
110 REN-01-110 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
111 REN-01-111 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
112 REN-01-112 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 25.00    
113 REN-01-113 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 20.00    
114 REN-01-114 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 20.00    
115 REN-01-115 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 20.00    
116 REN-01-116 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 20.00    
117 REN-01-117 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 30.00    
118 REN-01-118 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 30.00    
123 REN-01-123 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
124 REN-01-124 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
125 REN-01-125 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
126 REN-01-126 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
127 REN-01-127 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
128 REN-01-128 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
129 REN-01-129 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
130 REN-01-130 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
131 REN-01-131 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
132 REN-01-132 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
133 REN-01-133 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
134 REN-01-134 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
135 REN-01-135 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
136 REN-01-136 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
137 REN-01-137 Pəncə rentgenoqrafiyasi (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 20.00    
138 REN-01-138 Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 20.00    
139 REN-01-139 Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 25.00    
140 REN-01-140 Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 25.00    
141 REN-01-141 Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) 25.00    
142 REN-01-142 Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) 25.00    
148 REN-01-148 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya) 35.00    
149 REN-01-149 Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiya) 20.00    
150 REN-01-150 Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiya) 25.00    
         

 

Komputer Tomaqrafiya

 

 Xidmətin adı  Qiymət
 Bel-fəqərələri KT  90
 Yuxarı qarın boşluğu KT  130
 Çanaq KT  90
 Tam qarın boşluğu KT 130
 Dinamik KT  90
 Boyun  KT  90
 Qırtlaq KT  90
 Gicgah-çənə oynağı KT(bir tərəf)  90
 Oma-qalça oynağı KT  90
 Bud-çanaq oynağı KT  90
 Diz KT(bir tərəf)  90
 Ayaq KT(bir tərəf)  90
 KT altında diaqnostik müdaxilələr  260
 Hiofiz KT  90
 Orbita KT  90
 Gicgah sümüyü kT(bir tərəf)  90
 Paranazal sinuslar KT  90
 Çiyin KT  90
 Əl-bilək KT  90
 Dirsək KT  90
 KT ilə virtual endoskopiya(MD)  160
 Kəllə KT  90
 Uroloji KT  100
 Döş qəfəsi(Toraks)  95
 Aşağı ətraflar  100
 Yuxarı ətraflar  90
 Boyun fəqərələri  90
 Döş fəqərələri  90
 Cartois KT Anjio  160
 Pereferik Anjio  160
 Abdomenal Anjio  160
 Beyin Anju  360
 Torakal KT Anjio  160

 

Yeni evlənənlərin check-up müayinəsi(qadın)

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Ginekoloqun müayinəsi
 2  Siflis-RW
 3  Spid-QİÇS
 4  Hepatit-HBs-Ag
 5  Hepatit C-Anti-HCV
 6  Herpes
 7  Xlamidiya
 8  Qan qrupu və rezus faktor
 9  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 10  Sidiyin ümumi analzi
 11  Servikal kanaldan yaxma
 Cəmi  75 AZN

Yeni evlənənlərin check-up müayinəsi(kişi)

<

 

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Sexopatoloqun müayinəsi
 2  Siflis-RW
 3  Spid-QİÇS
 4  Hepatit-HBs-Ag
 5  Hepatit C-Anti-HCV
 6  Herpes
 7  Xlamidiya
 8  Spermaqramma
 9  Qan qrupu və rezus faktor
 10  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 11  Sidiyin ümumi analzi
 12  Uretradan yazma
   90 AZN
smartfonlar noutbuklar plansetler televizorlar sproyektor agilli ev