Biokimyəvi analizlər

 

 Ad  Qiymət
 Albumin  8
 Zülal fraksiyaları(ümumi zülal,albumin,qlobulin,)  15
 Zülal sidikdə  2
 Billirubin fraksiyaları(ümumi,birləşmiş,sərbəst)  12
 Aspartataminotransferaza (ASaT)  8
 Alminaminotransferaza (ALaT)  8
 Qammaqlutamiltransferaza (QQT)  8
 Qələvi fosfataza  8
 Kreatinin qanda  8
 Qalıq azot  8
 Kreatinin klirensi  20
 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər(HDL)  8
 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)  8
 Çox aşağı sıxlıqlı lipopoteinlər (VLDL)  8
 Xolesterin  8
 Triqliseridlər  8
 Kreatinfosfokinaza (CK-NAC) (ümumi)  15
 Kreatinfosfokinazanın MB fraksiyası (CK-MB)(aktivliyi)  15
 Amilaza  8
 Diastaza sidikdə  8
 Pankreatik amilaza  12
 Lipaza  10
 Laktatdehidrohenaza (LDH)  8
 Natrium (Na)  8
 Kalium (K)  8
 Xlor (Cl)  15
 Kalsium (Ca)  8
 İonizə olunmuş kalsium  30
 Zn  40
 Cu  45
 Fosfor (P)  8
 Dəmir (Fe)  8
 Ferritin  20
 C-reaktiv zülal -miqdarı təyini (MİNİNEF aparatı)  10
 Antistreptolizin -O-miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  10
 Revmatoid faktor -miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  10
 Troponin I  15
 10 növ preparat və narkotik maddə  24
 Valproatlar (Depakin,Valproin,Convulex)  40
 C-reaktiv zülal (integra)  8
 Antistreptolizin -O (integra)  8
 Revmatoid faktor (integra)  8

 

İmmunoloji və seroloji analizlər(onkomarkerlər)

 

Ad  Qiymət
 Süd vəzinin onkomarkeri (Ca 15-3)  20
 Mədə altı vızinin onkomarkeri (Ca 19-9)  20
 Yumurtalıqların onkomarkeri (Ca 125)  20
 AFP (alfafetoprotein)  15
Sidik kisəsinin onkomarkeri (NMP 22)  60
 Karsinoembrional antigen (CEA)  15
 Prostatspesifik antigen (PSA)  15
 Prostatspesifik antigen sərbəst (free PSA)  15
 C3-(complement component 3)  30
 C4-(complement component 4)  30
 İmmunoglobulin A- İgA  16
 İmmunoglobulin C- İgC  16
 İmmunoglobulin M- İgM  16
 İmmunoglobulin E- İgE  16
 Antispermal antitel -ASA  40
 PLGF(plasentanın böyüməfaktoru)  100
 Betta 2 microglobulin qanda  30

PCR analizlər(Hepatitlər)

<

 Ad  Qiymət
 Hepatit B (kəmiyyət-keyfiyyət)  120
 Hepatit C (kəmiyyət-keyfiyyət)  140
 Hepatit C (genotip)  90
 Hepatit D  180

PCR analizlər(Torch qan)

 

 Ad  Qiymət
 Toxoplazma gondii  30
 Herpes I+II  25
 Citomegalovirus  25
 Rubella  30

PCR analizlər(Neyroinfeksiyalar)

 

 Ad  Qiymət
 Listeria monocytogenes  50
 Mycobacterium tuberculosis complex  30

PCR analizlər(Papillomavirus-onkogen)

 

 Ad  Qiymət
 HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70)  55
 HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)  65
 HPV -6,11  22
 HPV -16-18  25
 HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi)  30

PCR analizlər(Urogenital)

 

 Ad  Qiymət
 Chlamyida tr  25
 Mikoplazma hom  25
 Mikoplazma genit  25
 Gardnerella vaginalis  25
 Ureoplazma ureal  25
 N.qonorhoeae  25
 Treponema pallidum  25
 Herpes I+II  25
 CMV  25
 Trixomonas vaginalis  25
 Candida albicans  25
 Ureoplazma parvum  25

 

Histoloji analizlər

 

 Ad  Qiymət
 Xalın histoloji müayinəsi  80
 Qaraciyərin histoloji müayinəsi  80
 Böyrəyin Histoloji müayinəsi 120
 Yumşaq toxumanın histoloji analizi 100
 Yumşaq toxumanın histoloji analizi 100
 Ağ ciyərin Histoloji analizi 100
 Prostat Vəzinin Histoloji Müayinəsi 120
 Uşaqlığın  histoloji müayinəsi 100
 Bağırsağın histoloji müayinəsi 120
 Mədənin histoloji müayinəsi 100
 Süd vəzinin histoloji müayinəsi 120
 Qarın boşluğunun histoloji müayinəsi 100
 Ağ ciyərin Histoloji analizi 100
 Oynaq mayesinin histoloji müayinəsi  80
 Sidik kisəsinin histoloji müayinəsi 100
 Dərinin Histoloji müayinəsi 100
 Dalağın Histoloji Müayinəsi  80
 Qalxanvari vəzin  histoloji müayinəsi  120
 Xayanın histoloji müayinəsi 100
 Ciftin histoloji müayinəsi  80

 

Bakteroloji analizlər

 

 Ad  Qiymət
 Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  12
 Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  50
 Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  15
 Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  50
 Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  12
 Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  50
 Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25 ant)(klassik)  12
Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 ant)(VİTEK)  50
 Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma    (25 anti.)(klassik)  18
 Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma    (25 anti.)(VİTEK)  50
 Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  12
 Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  12
 Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(VİTEK)  50
 Plevra mayesinin əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 anti.)(klassik)  18
 Plevra mayesinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(Vİ9TEK)  50
 Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  12
 Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 anti.)(klassik)  18
 Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  12
 Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  12
 Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(VİTEK)  50
 Qanın steriliyi əkilməsi +antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  25
 Dizbakterioz(klassik)  20
 Dizbakterioz(VİTEK)  50
 Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(klassik)  12
 Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(VİTEK)  50
 Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  12
 Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Ağız boşluğundan əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  15
 Ağız boşluğundan əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  12
 Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK)  50
 Urogenital yaxmanın 48 saat ərzində bakterioloji müayinəsi və antibiotikoqramma  50
 Qanda askarid İgG – (İFA)  10
 Qanda Lyambliya İgG – (İFA)  10
 Qanda Lyambliya İgM – (İFA)  10
 Nəcisdə lyambliya test  20
 Mikoplazma (əkilmə)  12
 Ureoplazma (əkilmə)  12
 Xlamidiya     (əkilmə)  12
 Adenovirus və Rotavirusun təyini  16
 Qanda Lyambliya İgA- (İFA)  10

Sitoloji və patoloji analizlər

 

 Ad  Qiymət
 Qadın cinsi yolundan qaşıntının patohistogiyası 25
 Bioptatların patohistoloji müayinəsi  25
 Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi  25