Check-up STANDART

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 6  Üst abdomen USM
 Cəmi  115 AZN

 

Check-up STANDART MINIMUM

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 Cəmi  85 AZN

Ortopedik xidmətlər

 

 Xidmətin adı  Qiymət
 Elastik sarğı  5
 Döş qəfəsi sarğısı  10
 Boyun fiksatoru  17
 Özəl bandajlar (Jones bandajı)  23
 Yuxarı ətraf oynaqları üçün yaxınlaşdırıcı 17
 Dirsək və mil bilək oynağında qoyulan tel 23
 Aşağı ətraf oynaqlarında qoyulan tel  23
Köks gips korseti  53
 Torako-braxial gips sarğısı  82
Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsək üstü)  40
Said və əl (dirsək altı)  30
 Barmaq gipsi  20
 Baldır ayaq gipsi  40
 Bud, baldır, ayaq gipsi  50
 Gips çəkməsi (təkrar xidmət)  20
 Gips çıxardılması  10
 Steroid inyeksiyası  20
 İntraartikulyar inyeksiya  20
 Barmaq güdüklərinin formalaşdırılması  100
 Oynaq punksiyası  30

Travmatoloji əməliyyatlar

 

 Xidmətin adı Qiymət
 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərəyə qədər) (ümumi)  2000
 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərədən çox)(ümumi)  2500
 Artrodez – Böyük Oynaqlarda(ümumi)  1000
 Artrodez – Orta Oynaqlarda(ümumi)  800
 Artrodez – Kiçik Oynaqlarda(yerli)  300
 Artroplastika – Böyük oynaqlar (bud-çanaq)(ümumi)  2000
 Artroplastika – Orta oynaqlarda(ümumi)  1000
 Artroplastika – Kiçik oynaqlarda(ümumi)  800
 Parsial endoprotez taxılması(ümumi)  1100
Böyük oynaqlarda artrotomiya (spinal)  500
 Beyker kistinin boşaldılması(ümumi)  300
 Total diz protezi(ümumi)  2000
 Artroskopik oynaq debritmanı(ümumi)  700
 Artroskopik oynaq siçanın çıxardılması(ümumi)  500
 Artroskopik kapsula açılması(ümumi)  700
 Artroskopik menisektomiya(ümumi)  800
 Artroskopik plika eksizyası(ümumi)  700
 Artroskopik synovial biopsiya(ümumi)  500
 Ön çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı(ümumi)  1800
 Oynaq içi artroskopik lavaj(ümumi)  700
 Təkrari çıxıqların plastik əməliyyatı(ümumi)  1300
 Böyük sümüklərdə external fiksatorun tədbiqi(ümumi)  1000
 Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi) 300
 Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  250
 Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası(ümumi)  200
 Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası(yerli)  150
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (böyük sümüklərdə)(ümumi)  600
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  200
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)  150
 Böyük Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  400
 Orta oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası(ümumi)  200
 Orta Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  150
 Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  100
 Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  200
 Sınıqlı cıxıqların qapalı reduksıyası (böyük sümüklərdə)  400
 Böyük oynaq çıxıqların qapalı reduksiyası(yerli)  400
 Böyük sümük biopsiyası(ümumi)  350
 Böyük sümük biopsiyası(yerli)  200
 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən(ümumi)  300
 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən(yerli)  200
 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən(ümumi)  200
 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən(yerli)  100
 Vertebrada sümük biopsiyası(ümumi)  400
 Sinovial biopsiya(yerli)  200
 Sinovial biopsiya(ümumi)  300
 Axil vətərinin qırılması(yerli)  500
 Axil vətərinin qırılması(ümumi)  700
 Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)(yerli)  700
 Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)(ümumi)  800
 Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının əməliyyatı(ümumi)  800
 Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının rekonstruktiv əməliyyatı(ümumi)  900
 Komplex Osteotomiya(ümumi)  800
 Sadə osteotomiya(ümumi)  600
 Yumşaq toxuma əməliyyatları(ümumi)  700
 Karpal tunnel sindromu(yerli)  350
 Karpal tunnel sindromu(ümumi)  500
 Dupuytren kontrakturası(ümumi)  800
 Triger finger(yerli)  150
 Mallet finger(yerli)  300
 Mallet finger(ümumi)  400
 Suptalar mobilləşdirmə(ümumi)  500
 Sadə eqzostos çıxardılması(ümumi)  500
 Sadə, tək tendonun təmiri(ümumi)  350
 Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)(yerli)  150
 Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)(ümumi)  300
 Tenolizlər(ümumi)  500
 Tenodez(ümumi)  500
 Dekompresiya(ümumi)  500
 Sekesterektomi(ümumi)  500
 Sadə tək tendomun təmiri(yerli)  200
 Yumşaq toxumadan yad cismin çıxarılması(ümumi)  300
 Yumuşaq toxumadan yad cismin çıxarılması(yerli)  150
 Sinovektomiya(ümumi)  700
 Büzdüm sümüyünün çıxarılması(ümumi)  600
 Lövhə və intramedulyar mil çıxarılması (orta sümüklərdə)  300
 Ətraf replantasiyası(ümumi)  3000
 Hallux-vagus(ümumi)  600
 Hallux-vagus(yerli)  500
 Böyük sümük psevdoartrozları(ümumi)  1700
 Böyük sümük amputasiyası(ümumi)  1200
 Kiçik sümük amputasiyası(ümumi)  400
 Orta sümük amputasiyası(ümumi)  800
 Anadangəlmə əyri boyunluğun əməliyyatı(ümumi)  800
 Anadangəlmə əyri pəncəlik əməliyyatı(ümumi)  1000
 Tendon transferi(ümumi)  1300
 Bəd xassəli sümük şişləri (böyük sümüklərdə)(ümumi)  1700
 Bəd xassəli sümük şişləri (orta sümüklərdə)(ümumi)  1200
 Bəd xassəli sümük şişləri (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  700
 Xoş xassəli sümük şişləri-Böyük(ümumi)  1200
 Xoş xassəli sümük şişləri-Orta(ümumi)  800
 Xoş xassəli sümük şişləri-Kiçik(ümumi)  600
 Barmaq resplantasiyası(ümumi)  1800
 Kiçik sümüklərin amputasiyası(yerli)  200
 Yara debridmanı (orta)(ümumi)  200
 Yara debridmanı (kiçik)(ümumi)  100
 Ulnar arteriyanın təmiri(ümumi)  500
 Sümük autotransplantının alınması (başqa əməliyyatla birlikdə)(ümumi)  300
 Tendon və əzələ plastikası(ümumi)  300
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (kiçik)(ümumi)  400
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (orta)(ümumi)  800
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (böyük)(ümumi)  1200
 Yara debridmanı (orta)(yerli)  200
 Yara debridmanı – (kiçik)(yerli)  100
 Vintin xaric edilməsi(yerli)  100
 Yara debridmanı (böyük)(ümumi)  300
 Anadangəlmə bud-çanaq oynaq çıxıqları əməliyyatı(ümumi)  1500
 Oynaq kontrakturalarında mobilləşdirmə(ümumi)  600
 Kiçik və orta sümüklərdə eksternal fiksatorlar(ümumi)  850
 Eksternal fiksator çıxardılması(ümumi)  250
 Eksternal fiksator çıxardılması(yerli)  150
 Böyük sümüklərdə osteosintez(ümumi)  1300
 Orta sümüklərdə osteosintez(ümumi)  900
 Kiçik sümüklərdə osteosintez(ümumi)  400
 MatEOL sınığı(ümumi)  900
 Açıq sınıqlarda əməliyyat – qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)(yerli)  300
 Asetabulum sınıqları  1800
 Simfizis-pubis sınığları  1300
 Parçalı sümük sınığları  1450
 Çanaq sümükləri sınığı  1500
 Kiçik sümüklərdə osteosintez(yerli)  400
 Açıq sınıqlarda əməliyyat – qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)(yerli)  300
 Açıq sınıqlarda əməliyyat – qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)(yerli)  400
 Böyük sümüklərdə external fiksatorun tətbiqi(yerli)  1300
 Açıq sınıqlarda əməliyyat – qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)(ümumi)  500
 Açıq sınıqlarda əməliyyat – qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)(ümumi)  450
 Açıq sınıqlarda əməliyyat – qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)(ümumi)  300
 Lövhə və İntramedulyar Mil Çıxardılması (böyük sümüklərdə)(ümumi)  500
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)(ümumi)  400
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  250
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)(yerli)  280
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)(yerli)  180

Fizoterapiya

 

 Xidmətin adı  Qiymət
 Qalvanizasiya (10 – 20 dəqiqə)  5
 Elektroforez (dərman) (10 – 20 dəqiqə)  10
 Bernar cərəyanı (6 – 8 dəqiqə)  10
 Amplipuls (10 – 12 dəqiqə)  10
 Fonofarez (ultrasəs) (3 – 10 dəqiqə)  10
 Amplipuls (10 – 12 dəqiqə)  5
 Fonofarez (ultrasəs) (3 – 10 dəqiqə)  5
 UYT (UVÇ) (5 – 10 dəqiqə)  10
 Maqnit terapiya (polüs) (10 – 20 dəqiqə)  10
 İnqalyasiya (5 dəqiqə)  6
 Darsonvalizasiya (5 – 10 dəqiqə)  8
 Tubus kvars (1 – 2 dəqiqə)  10
 Traksiya (mexaniki dartınma 10-60 dəq)  10
 Ultrasəs (3-10 dəq)  10
 Parafin  10
 Naftalan  10
 Elektrostimulasiya  10
 Massaj (kicik sahə)  8
 Massaj (orta sahə)  10
 Massaj (böyuk sahə)  20
 Refleksoterapiya  10
 Ozonoterapiya  15
 Hidrokolonoterapiya  25
 Hirodoterapiya (zəlisiz)  10
 Hirodoterapiya (zəli ilə)  15
 Lazeroterapiya  10
 “İonoson “apparatı  10
 Kvant terapiya  5
 Ozonla böyük autohemoterapiya  40
 Ozonla kiçik autohemoterapiya  8
 Rektal ozon üfürülməsi  10
 Yerli dərialtı ozonoterapiya ( 6 nöqtə)  10
 Ətraflar xəstəliklərində ozonla üfürülməsi (“kisəsində”)  20
 Müalicəvi gimnastika  5
 Fəqərə sütunu üçün gimnastika (10 – 20 dəqiqə)  15
 Oynaqlar üçün gimnastika (15 – 30 dəqiqə)  10
 Mimik gimnastika (12 – 15 dəqiqə)  10
 Oynaqlar üçün gimnastika (bir tərəf) (10 dəqiqə)  10
 Oynaqlar üçün gimnastika (iki tərəf) (20 dəqiqə)  10
 Ümumi massaj (50 dəqiqə)  15
 Mimik əzələlərin massajı (12 – 15 dəqiqə)  5
 Başın massajı (10 – 12 dəqiqə)  10
 Yaxalıq nahiyəsinin massajı (15 dəqiqə)  5
 Döş qəfəsinin massajı (15 – 20 dəqiqə)  10
 Kürək nahiyəsinin massajı (20 – 25 dəqiqə)  10
 Bel-oma nahiyəsinin massajı (10 – 15 dəqiqə)  7
 Aşağı ətrafların massajı (iki tərəf) (20 – 25 dəqiqə)  12
 Aşağı ətrafların massajı (bir tərəf) (20 – 25 dəqiqə)  5
 Bud nahiyəsi (10 dəqiqə)  5
 Baldır nahiyəsi (10 dəqiqə)  5
 Pəncə nahiyəsi (10 dəqiqə)  5
 Yuxarı ətrafların massajı (iki tərəf) (20 – 25 dəqiqə)  10
 Qarın nahiyəsinin massajı (5 – 10 dəqiqə)  5
 Yuxarı ətrafların masajı (bir tərəf)  5

Həkim müayinələri

 

 Xidmətin adı  Qiymət
 Allerqoloqun müayinəsi    30
 Pulmonoloqun müayinəsi  30
 Dermotoloqun müayinəsi  30-40
 Plastik cərrahın müayinəsi  30
 Terapevtin müayinəsi  30
 Endekrinoloqun müayinəsi  30-40
 Qastroenteroloqun müayinəsi  30-40
 Ümumi cərrahın müayinəsi  30
 Proktoloqun müayinəsi  30
 Həkim genetikin müayinəsi  30
 Onkoloqun müayinəsi  30
 Hemotoloqun müayinəsi  30
 Onkocərrahın müayinəsi  30
 Kardioloqun müayinəsi  30
 İnfeksionistin müayinəsi  30
 Ürək-damar cərrahının müayinəsi  30
 Beyin cərrahının müayinəsi  30
 Oftolmoloqun müayinəsi  40
 Ortopedin müayinəsi  30
 Fizioterapevtin  müayinəsi  30
 Otorinlarinqoloqun  müayinəsi  30
 Loqopedin   müayinəsi  30
 Ginekoloqun  müayinəsi  30
 Pediatrın  müayinəsi  30
 Uşaq cərrahının  müayinəsi  30
 Stomotoloqun  müayinəsi  30
 Uroloqun  müayinəsi  30
 Nefroloqun müayinəsi  30
 Damar cərrahının  müayinəsi  30
 Neonatoloqun  müayinəsi  30
 Revmatoloqun müayinəsi  30
 Hepatoloqun müayinəsi  30-50
 Androloqun müayinəsi  30-40
 Mammoloqun müayinəsi  30
 Neyrocərrahın müayinəsi  30
 Nevropatoloqun müyinəsi  30-40
 Psixolqun müayinəsi  30
“Kontrol müayinə (15 gun)”-15 gün ərzində eyni həkimə eyni  0
“Kontrol müayinə (müdaxilə sonrası 1 ay)”-əməliyyatdan sonra 1 ay ərzində kontrol məqsədi ilə müraciət  0

Lor əməliyyatları(qulaq,burun,boğaz)

 

 Xidmətin adı  Qiymət
 Adenoidektomiya  490
 Adenoidektomiya + parasentez boru (iki tərəfli)
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (tək tərəfli)
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (tək tərəfli)
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (iki tərəfli)
 Submucoz rezeksiya (septoplastika)
 Submucoz rezeksiya (septoplastika)
 Konxa rezeksiyası (iki tərəfli)
 Konxa rezeksiyası (iki tərəfli)
 Konxa rezeksiyası (bir tərəfli)
 Konxa rezeksiyası (bir tərəfli)
 Nazoplastika
 Burun boşluğunun bitişməsinin
aradan qaldırılması
 Endoskopik transnazal biopsiya
 UPPP – samnoplastika (OSAS)
 Xoanal atreziya (tək tərəfli)
 Burun boşluğunun bitişməsinin
aradan qaldırılması
 Osteoplastika üsulu ilə frontal sinus əməliyyatı (tək tərəfli)
 Endoskopik DSR
 Adenoidektomiya + parasentez boru (tək tərəfli)
 Burun qanaxmasının dayandırılması
 Xoanal atreziya (iki tərəfli)
 Burunun qanayan polipinin çıxarılması
 Kaldvel yuk əməliyyatı
 Burun-udlaq kütləsinin çıxarılması
 Burunun açıq reduksiyası
 Vazotomiya ikitərəfli
 Endonazal polipotomiya
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (iki tərəfli)
 Submucoz rezeksiya (yerli)
 Submucoz rezeksiya (ümumi)
 Septoplastika reviziyası(yerli)
 Septoplastika reviziyası(ümumi)
 Reseptoplastika (yerli)
 Reseptoplastika (ümumi)
 Endoskopik transnazal biopsiya
 Burun qanaxmasının dayandırılması
 Haymorotomiya
 Burunun qapalı reduksiyası
 Vazotomiya ikitərəfli  (yerli)
 Vazotomiya ikitərəfli  (ümumi)
 Peritonzilyar absesin açılması
 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası
 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası (kiçik)
 Antroxoanal polip
 Laser kordotomiya
 Vazotomiya birtərəfli
 Lakrimal kisənin drenajı
 Maksillektomiya
 Hissəvi maksillektomiya
 Inferior maksillektomiya
 Tonzillektomiya (yerli)
 Tonzillektomiya (ümumi)
 Tonzillektomiya + adenoidektomiya (yerli)
 Tonzillektomiya + adenoidektomiya + parasentez boru
 Tiroqlossal kist eksiziyası
 Boyundan yad cisimin çıxarılması
 Ezofaqusdan yad cisimin çıxarılması
 Mikosellenin ləğvi
 Çənəaltı tüpürcək vəzinin çıxarılması
 Tonzillektomiya + adenoidektomiya (ümumi)
 Tonzillektomiya + uvuloektomiya
 Tonzillektomiya (tək tərəfli)
 Ağız boşluğundan xoş xassəli törəmələrin çıxarılması
 Üvulektomiya (yerli)
 Branxial kist eksiziyası
 Ezofaqusun ön divarında fistul açılması
 Retrofarengeal absesin açılması
 Dodağ törəməsinin rezeksiyasi
 Üvulektomiya (ümumi)
 Dərin boyun absesinin açilmasi
 Dilkökü tonzillektomiyası (yerli)
 Tonzillektomiya (tək tərəfli)  (ümumi)
 Dilkökü tonzillektomiyası (ümumi)
 UPPP – somnoplastika (OSAS)
 Nazolakrimal kanalın bujlanması
 Pertonzilyar absesin açılması
 Yaraya tikiş qoyulması
 Aural polipin kəsib çıxarılması
 Biopsiya (aurikulyar)
 Çox seanslı mikrotiya rekonstruksiyası (hər seans üçün)
 Temporoparyetal fasıya flebındən istifadə edərək tək seanslı mikrotiya rekonstruksiyası
 Mikrotiyanın korreksiyası
 Palaz qulağın (prominent ear) korreksiyası (iki tərəfli)
 Qulaq şişinin rezeksiyası (adi)
 Qulaq şişinin rezeksiyası (fəsadlaşmış)
 Palaz qulağın (prominent ear) korreksiyası (tək tərəfli)
 Sümük calağının alınması (əsas əməliyyata əlavə)
 Palaz qulaq korreksiyası (iki tərəfli)
 Palaz qulaq korreksiyası (tək tərəfli)
 Palaz qulaq korreksiyası (iki qulaq)
 Palaz qulaq korreksiyası (tək qulaq)
 Burunun xarici cərahiyyəsi (rhinofima, dermoid, basal cell cal)
 Septoplastika (s.m.r.)
 Konxanın rezeksiyası
 Estetik rinoplastika
 Ağırlaşmış rinoplastika
 Total burun rekonstruksiyası (hər seans üçün)
 Alar defektlərin rekonstruksiyası
 Rinoplastika reviziyası
 Estetik rinoplastika (açıq üsulla)
 Estetik rinoplastika + septoplastika
 Sümük calağının alınması (əsas əməliyyata əlavə)
 Funksional burun korreksiyası

Ultrasəs müayinə(USM)

 

 

1 USM-01-001 Follikulometriya (transabdominal follikulometriya) 25
2 USM-01-002 Follikulometriya (transvaginal follikulometriya) 25
3 USM-01-003 Üst Abdomen USM 30
4 USM-01-004 Ginekoloji USM (transabdominal) 25
5 USM-01-005 Alt Abdomen USM 25
6 USM-01-006 Parotis və tüpürcək vəz.USM 20
7 USM-01-007 Sümük-oynaq sistemi bir sahə 25
8 USM-01-008 Oma oynağı USM (bilateral qarşılaşdırmalı) 20
9 USM-01-009 Süd vəzilərin USM 30
10 USM-01-010 Qalxanvari vəzi USM 25
11 USM-01-011 Toraks USM 20
12 USM-01-012 Skrotal USM (xaya USM) 45
13 USM-01-013 Transrektal USM 35
14 USM-01-014 Transvaginal USM 25
15 USM-01-016 Obstetrik (Hamilə qadının və dölün) USM 30
16 USM-01-017 Beyin USM 20
17 USM-01-018 Dərialtı səthi toxumaları USM 20
18 USM-01-019 Periferik limfa düyünlərinin USM (bir sahə) 20
19 USM-01-020 Uroloji USM 25
20 USM-01-021 Əməliyyat samanı USM 25

 

EEQ

 

 Xidmətin adı  Qiymət
 Kompyuter EEQ  40
 EXO-EEQ  35
 EEQ monitorinq(4 saat)  140
 EEQ monitorinq gündüz(2 saat)  120
 EEQ monitorinq gündüz(1 saat)  85
 EEQ monitorinq gecə(8 saat)  240
 EEQ monitorinq gecə(4 saat)  160
 EEQ monitorinq gecə(2 saat)  120
 EEQ monitorinq evdə(8 saat)  295
 EEQ monitorinq evdə(4 saat)  235
 EEQ monitorinq evdə(2 saat)  200

Klinik analizlər

 

 Ad  Qiymət
 Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma (25 parametr+EÇS) Robot analizatorlar  10
 Qan qrupu və rezus faktor   3
 ABO-konflikt   8
 Sidiyin ümumi analizi: Biokimyəvi robot analizatoru.   5
 Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi  10
 Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə)  10
 Keton   2
 Zülal (sutkalıq sidikdə)  10
 Zülal (səhər sidiyi)   2
 Iki Stəkan sınağı  10
 Sidiyin PH-ı   2
 Nəcisin ümumi analizi   5
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini   5
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (saskop)   5
 Nəcisdə gizli qanın təyini  10
 Dəri qaşıntısında və dırnaqda patogen göbələk axtarışı  10
 Demodeksin (gənə) təyini  10
 Bəlğəmin ümumi analizi  10
 TBS testi  15
 MARtest İg A  90
 MARtest İg G  90
 Postqaital test – Şuvarski sınağı  10
 Kursrok-Miller sınağı (İmmunoloji uyğunluq  20
 Prostat şirəsinin müayinəsi(götürülməsi ilə)  20
 Yaxmanın götürülməsi  5
 Onurğa beyni mayesinin müayinəsi  10
 Plevral boşluğun mayesinin müayinəsi  10
 Mədə möhtəviyyatının müayinəsi  10
 Assit mayesinin müayinəsi  10
 İki stəkan probası  10
 Spermaaqramma (Mikroskop və Analizatorlatorla müayinə)  20
 Spermada fruktoza  25
 Spermada limon turşusu  25
 Spermanın morfologiyası  20
 Saç dibinin mikroskopik müayinəsi  10
 PH(mazokda)  5