Check-up PREMİUM (qadın)

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  ExoKQ
 5  R-skopiya ağ ciyər 
 6  QÜA+EÇS
 7  Üst abdomen USM
 8  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 9  Mammografiya (qadınlar üçün) / və ya süd vəzilərin USM
 10  SÜA
 11  SEA onkomarker
 12  Şəkər qanda
 13  Qanda fosfataza
 14  AST
 15  ALT
 16  Xolesterol
 17  HDL Xolesterol
 18  LDL Xolesterol
 19  Triqliseridlər
 20  Kreatinin
 Cəmi  311 AZN

Check-up PREMİUM

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  ExoKQ
 5  R-skopiya ağ ciyər 
 6  QÜA+EÇS
 7  Üst abdomen USM
 8  Uroloji USM
 9  SÜA
 10  SEA onkomarker
 11  Şəkər qanda
 12  Qanda fosfataza
 13  AST
 14  ALT
 15  Xolesterol
 16  HDL Xolesterol
 17  LDL Xolesterol
 18  Triqliseridlər
 19  Kreatinin
 Cəmi  281 AZN

Check-up UNİVERSAL PLUS (qadın)

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Ginekoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  R-skopiya ağ ciyər 
 5  QÜA
 6  Şəkər qanda
 7  Xolesterinin qanda
 8  SÜA
 9  NÜA
 10  Üst abdomen USM
 11  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 12  Hepatit C
 Cəmi  190 AZN

Check-up UNİVERSAL PLUS

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  Şəkər qanda
 6  Xolesterinin qanda
 7  SÜA
 8  NÜA
 9  Üst abdomen USM
 10  Uroloji USM (kişilər üçün)
 11  Hepatit C
 Cəmi  170 AZN

Check-up UNİVERSAL (qadın)

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinısi
 3  EKQ
 4  R-skopiya ağ ciyər 
 5  QÜA
 6  Şəkr qanda
 7  SÜA
 8  Üst abdomen USM
 9  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 Cəmi  162 AZN

Check-up UNİVERSAL

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinısi
 3  EKQ
 4  R-skopiya ağ ciyər 
 5  QÜA
 6  Şəkr qanda
 7  SÜA
 8  Üst abdomen USM
 9  Uroloji USM (kişilər üçün)
 Cəmi  162 AZN

Check-up STANDART EXTRA (qadın)

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 6  Üst abdomen USM
 7  Uroloji USM
 8  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 9  Mammagrafiya (qadın üçün) / və ya süd vəzilərin USM
 Cəmi  195 AZN

Check-up STANDART EXTRA

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 6  Üst abdomen USM
 7  Uroloji USM
 Cəmi  140 AZN

 

Check-up STANDART PLUS (qadın)

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  Şəkər qanda
 6  SÜA
 7  Üst abdomen USM
 8  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 Cəmi  142 AZN

Check-up STANDART PLUS

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  Şəkər qanda
 6  SÜA
 7  Üst abdomen USM
 8  Uroloji USM (kişilər üçün)
 Cəmi  142 AZN