Xidmətin adı Qiymət
 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərəyə qədər) (ümumi)  2000
 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərədən çox)(ümumi)  2500
 Artrodez - Böyük Oynaqlarda(ümumi)  1000
 Artrodez - Orta Oynaqlarda(ümumi)  800
 Artrodez - Kiçik Oynaqlarda(yerli)  300
 Artroplastika - Böyük oynaqlar (bud-çanaq)(ümumi)  2000
 Artroplastika - Orta oynaqlarda(ümumi)  1000
 Artroplastika - Kiçik oynaqlarda(ümumi)  800
 Parsial endoprotez taxılması(ümumi)  1100
Böyük oynaqlarda artrotomiya (spinal)  500
 Beyker kistinin boşaldılması(ümumi)  300
 Total diz protezi(ümumi)  2000
 Artroskopik oynaq debritmanı(ümumi)  700
 Artroskopik oynaq siçanın çıxardılması(ümumi)  500
 Artroskopik kapsula açılması(ümumi)  700
 Artroskopik menisektomiya(ümumi)  800
 Artroskopik plika eksizyası(ümumi)  700
 Artroskopik synovial biopsiya(ümumi)  500
 Ön çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı(ümumi)  1800
 Oynaq içi artroskopik lavaj(ümumi)  700
 Təkrari çıxıqların plastik əməliyyatı(ümumi)  1300
 Böyük sümüklərdə external fiksatorun tədbiqi(ümumi)  1000
 Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi) 300
 Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  250
 Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası(ümumi)  200
 Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası(yerli)  150
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (böyük sümüklərdə)(ümumi)  600
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  200
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)  150
 Böyük Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  400
 Orta oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası(ümumi)  200
 Orta Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  150
 Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  100
 Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  200
 Sınıqlı cıxıqların qapalı reduksıyası (böyük sümüklərdə)  400
 Böyük oynaq çıxıqların qapalı reduksiyası(yerli)  400
 Böyük sümük biopsiyası(ümumi)  350
 Böyük sümük biopsiyası(yerli)  200
 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən(ümumi)  300
 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən(yerli)  200
 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən(ümumi)  200
 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən(yerli)  100
 Vertebrada sümük biopsiyası(ümumi)  400
 Sinovial biopsiya(yerli)  200
 Sinovial biopsiya(ümumi)  300
 Axil vətərinin qırılması(yerli)  500
 Axil vətərinin qırılması(ümumi)  700
 Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)(yerli)  700
 Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)(ümumi)  800
 Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının əməliyyatı(ümumi)  800
 Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının rekonstruktiv əməliyyatı(ümumi)  900
 Komplex Osteotomiya(ümumi)  800
 Sadə osteotomiya(ümumi)  600
 Yumşaq toxuma əməliyyatları(ümumi)  700
 Karpal tunnel sindromu(yerli)  350
 Karpal tunnel sindromu(ümumi)  500
 Dupuytren kontrakturası(ümumi)  800
 Triger finger(yerli)  150
 Mallet finger(yerli)  300
 Mallet finger(ümumi)  400
 Suptalar mobilləşdirmə(ümumi)  500
 Sadə eqzostos çıxardılması(ümumi)  500
 Sadə, tək tendonun təmiri(ümumi)  350
 Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)(yerli)  150
 Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)(ümumi)  300
 Tenolizlər(ümumi)  500
 Tenodez(ümumi)  500
 Dekompresiya(ümumi)  500
 Sekesterektomi(ümumi)  500
 Sadə tək tendomun təmiri(yerli)  200
 Yumşaq toxumadan yad cismin çıxarılması(ümumi)  300
 Yumuşaq toxumadan yad cismin çıxarılması(yerli)  150
 Sinovektomiya(ümumi)  700
 Büzdüm sümüyünün çıxarılması(ümumi)  600
 Lövhə və intramedulyar mil çıxarılması (orta sümüklərdə)  300
 Ətraf replantasiyası(ümumi)  3000
 Hallux-vagus(ümumi)  600
 Hallux-vagus(yerli)  500
 Böyük sümük psevdoartrozları(ümumi)  1700
 Böyük sümük amputasiyası(ümumi)  1200
 Kiçik sümük amputasiyası(ümumi)  400
 Orta sümük amputasiyası(ümumi)  800
 Anadangəlmə əyri boyunluğun əməliyyatı(ümumi)  800
 Anadangəlmə əyri pəncəlik əməliyyatı(ümumi)  1000
 Tendon transferi(ümumi)  1300
 Bəd xassəli sümük şişləri (böyük sümüklərdə)(ümumi)  1700
 Bəd xassəli sümük şişləri (orta sümüklərdə)(ümumi)  1200
 Bəd xassəli sümük şişləri (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  700
 Xoş xassəli sümük şişləri-Böyük(ümumi)  1200
 Xoş xassəli sümük şişləri-Orta(ümumi)  800
 Xoş xassəli sümük şişləri-Kiçik(ümumi)  600
 Barmaq resplantasiyası(ümumi)  1800
 Kiçik sümüklərin amputasiyası(yerli)  200
 Yara debridmanı (orta)(ümumi)  200
 Yara debridmanı (kiçik)(ümumi)  100
 Ulnar arteriyanın təmiri(ümumi)  500
 Sümük autotransplantının alınması (başqa əməliyyatla birlikdə)(ümumi)  300
 Tendon və əzələ plastikası(ümumi)  300
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (kiçik)(ümumi)  400
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (orta)(ümumi)  800
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (böyük)(ümumi)  1200
 Yara debridmanı (orta)(yerli)  200
 Yara debridmanı - (kiçik)(yerli)  100
 Vintin xaric edilməsi(yerli)  100
 Yara debridmanı (böyük)(ümumi)  300
 Anadangəlmə bud-çanaq oynaq çıxıqları əməliyyatı(ümumi)  1500
 Oynaq kontrakturalarında mobilləşdirmə(ümumi)  600
 Kiçik və orta sümüklərdə eksternal fiksatorlar(ümumi)  850
 Eksternal fiksator çıxardılması(ümumi)  250
 Eksternal fiksator çıxardılması(yerli)  150
 Böyük sümüklərdə osteosintez(ümumi)  1300
 Orta sümüklərdə osteosintez(ümumi)  900
 Kiçik sümüklərdə osteosintez(ümumi)  400
 MatEOL sınığı(ümumi)  900
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)(yerli)  300
 Asetabulum sınıqları  1800
 Simfizis-pubis sınığları  1300
 Parçalı sümük sınığları  1450
 Çanaq sümükləri sınığı  1500
 Kiçik sümüklərdə osteosintez(yerli)  400
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)(yerli)  300
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)(yerli)  400
 Böyük sümüklərdə external fiksatorun tətbiqi(yerli)  1300
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)(ümumi)  500
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)(ümumi)  450
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)(ümumi)  300
 Lövhə və İntramedulyar Mil Çıxardılması (böyük sümüklərdə)(ümumi)  500
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)(ümumi)  400
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  250
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)(yerli)  280
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)(yerli)  180
 
 Xidmətin adı  Qiymət
 Adenoidektomiya  490
 Adenoidektomiya + parasentez boru (iki tərəfli)
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (tək tərəfli)
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (tək tərəfli)
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (iki tərəfli)
 Submucoz rezeksiya (septoplastika)
 Submucoz rezeksiya (septoplastika)
 Konxa rezeksiyası (iki tərəfli)
 Konxa rezeksiyası (iki tərəfli)
 Konxa rezeksiyası (bir tərəfli)
 Konxa rezeksiyası (bir tərəfli)
 Nazoplastika
 Burun boşluğunun bitişməsinin aradan qaldırılması
 Endoskopik transnazal biopsiya
 UPPP - samnoplastika (OSAS)
 Xoanal atreziya (tək tərəfli)
 Burun boşluğunun bitişməsinin aradan qaldırılması
 Osteoplastika üsulu ilə frontal sinus əməliyyatı (tək tərəfli)
 Endoskopik DSR
 Adenoidektomiya + parasentez boru (tək tərəfli)
 Burun qanaxmasının dayandırılması
 Xoanal atreziya (iki tərəfli)
 Burunun qanayan polipinin çıxarılması
 Kaldvel yuk əməliyyatı
 Burun-udlaq kütləsinin çıxarılması
 Burunun açıq reduksiyası
 Vazotomiya ikitərəfli
 Endonazal polipotomiya
 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (iki tərəfli)
 Submucoz rezeksiya (yerli)
 Submucoz rezeksiya (ümumi)
 Septoplastika reviziyası(yerli)
 Septoplastika reviziyası(ümumi)
 Reseptoplastika (yerli)
 Reseptoplastika (ümumi)
 Endoskopik transnazal biopsiya
 Burun qanaxmasının dayandırılması
 Haymorotomiya
 Burunun qapalı reduksiyası
 Vazotomiya ikitərəfli  (yerli)
 Vazotomiya ikitərəfli  (ümumi)
 Peritonzilyar absesin açılması
 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası
 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası (kiçik)
 Antroxoanal polip
 Laser kordotomiya
 Vazotomiya birtərəfli
 Lakrimal kisənin drenajı
 Maksillektomiya
 Hissəvi maksillektomiya
 Inferior maksillektomiya
 Tonzillektomiya (yerli)
 Tonzillektomiya (ümumi)
 Tonzillektomiya + adenoidektomiya (yerli)
 Tonzillektomiya + adenoidektomiya + parasentez boru
 Tiroqlossal kist eksiziyası
 Boyundan yad cisimin çıxarılması
 Ezofaqusdan yad cisimin çıxarılması
 Mikosellenin ləğvi
 Çənəaltı tüpürcək vəzinin çıxarılması
 Tonzillektomiya + adenoidektomiya (ümumi)
 Tonzillektomiya + uvuloektomiya
 Tonzillektomiya (tək tərəfli)
 Ağız boşluğundan xoş xassəli törəmələrin çıxarılması
 Üvulektomiya (yerli)
 Branxial kist eksiziyası
 Ezofaqusun ön divarında fistul açılması
 Retrofarengeal absesin açılması
 Dodağ törəməsinin rezeksiyasi
 Üvulektomiya (ümumi)
 Dərin boyun absesinin açilmasi
 Dilkökü tonzillektomiyası (yerli)
 Tonzillektomiya (tək tərəfli)  (ümumi)
 Dilkökü tonzillektomiyası (ümumi)
 UPPP - somnoplastika (OSAS)
 Nazolakrimal kanalın bujlanması
 Pertonzilyar absesin açılması
 Yaraya tikiş qoyulması
 Aural polipin kəsib çıxarılması
 Biopsiya (aurikulyar)
 Çox seanslı mikrotiya rekonstruksiyası (hər seans üçün)
 Temporoparyetal fasıya flebındən istifadə edərək tək seanslı mikrotiya rekonstruksiyası
 Mikrotiyanın korreksiyası
 Palaz qulağın (prominent ear) korreksiyası (iki tərəfli)
 Qulaq şişinin rezeksiyası (adi)
 Qulaq şişinin rezeksiyası (fəsadlaşmış)
 Palaz qulağın (prominent ear) korreksiyası (tək tərəfli)
 Sümük calağının alınması (əsas əməliyyata əlavə)
 Palaz qulaq korreksiyası (iki tərəfli)
 Palaz qulaq korreksiyası (tək tərəfli)
 Palaz qulaq korreksiyası (iki qulaq)
 Palaz qulaq korreksiyası (tək qulaq)
 Burunun xarici cərahiyyəsi (rhinofima, dermoid, basal cell cal)
 Septoplastika (s.m.r.)
 Konxanın rezeksiyası
 Estetik rinoplastika
 Ağırlaşmış rinoplastika
 Total burun rekonstruksiyası (hər seans üçün)
 Alar defektlərin rekonstruksiyası
 Rinoplastika reviziyası
 Estetik rinoplastika (açıq üsulla)
 Estetik rinoplastika + septoplastika
 Sümük calağının alınması (əsas əməliyyata əlavə)
 Funksional burun korreksiyası