Laborator analizlər və qiymətləri

         A-Anesteziyanın növü
         X-Paketə daxil olmayan
         R-Paket xidmətinə daxil olan reanimasiyada yatış günlərinin sayı
         S-Paket xidmətinə daxil olan stasionarda yatış günlərinin sayı.
         Q-Xidmətin qiyməti (ƏDV daxil)
               
KOD Tibbi xidmətin (əməliyyatın) adı  A X R S Q

1

Lab-01-001

Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma

 

 

 

 

10,00

 

 

(25 parametr+EÇS) Robot analizatorlar

 

 

 

 

 

2

Lab-01-002

Qanın ümumi analizi leykoformulasız-hemoqramma

 

 

 

 

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lab-01-001

Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma( 25 parametr+ EÇS )

 

 

10,00

 

 

Robot analizatorlar

 

 

 

 

Lab-01-002

Qanın ümumi analizi leykoformulasız -hemoqramma

 

 

5,00

 

 

Robot analizatorlar

 

 

 

 

Lab-01-003

Qanın ümumi analizi - üçlük(leykosit,hemoqlobin,EÇS)

 

 

6,00

3

 

Manual

 

 

 

4

Lab-01-004

Leykoformula -manual

 

 

3,00

5

Lab-01-005

Hemoqlobin (periferik kapilyar qandan)

 

 

2,00

6

Lab-01-006

Hemoqlobin (venoz qandan)

 

 

2,00

7

Lab-01-007

Eritrositlərin çökmə sürəti (EÇS)- venadan analizatorla - Vesterqren

 

 

2,00

8

Lab-01-008

Eritrositlərin çökmə sürəti (EÇS)- manual Pançenkov

 

 

2,00

9

Lab-01-009

Trombositlər (kapilyar qanda)

 

 

2,00

10

Lab-01-10

Laxtalanma müddəti

 

 

2,00

11

Lab-01-11

Hemotakrit

 

 

5,00

12

Lab-01-12

Qan qrupu rezus faktor

 

 

3,00

13

Lab-01-13

Qan qrupu uyğunluğunun təyini

 

 

7,00

14

Lab-01-14

Cross Match (uyğunluq)

 

 

7,00

15

Lab-01-15

ABO-konflikt

 

 

7,00

16

Lab-01-16

PRİSKA-üçlü test

 

 

60,00

17

Lab-01-17

Sidiyin ümumi analizi: Biokimyəvi robot analizatoru.

 

 

 

 

 

Sidiyin fiziki xassələri ( miqdarı,rəngi, şəffaflığı, xüsusi çəkisi)

 

 

5,00

 

 

Sidiyin biokimyası: şəkər, zülal, bilirubin, urobilinogen, PH, qan, keton, nitritlər.

 

 

 

 

 

Sidiyin mikroskopik müayinəsi.

 

 

 

18

Lab-01-18

Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi

 

 

10,00

19

Lab-01-19

Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə)

 

 

10,00

20

Lab-01-20

Qlukoza

 

 

2,00

21

Lab-01-21

Qlükoza ( sutkalıq sidikdə)

 

 

2,00

22

Lab-01-22

Qlukozaketonlar

 

 

2,00

23

Lab-01-23

Urobilinogen

 

 

2,00

24

Lab-01-24

Bilirubin

 

 

2,00

25

Lab-01-25

Keton

 

 

2,00

26

Lab-01-26

Zülal (sutkalıq sidikdə)

 

 

10,00

27

Lab-01-27

Zülal (səhər sidiyi)

 

 

2,00

28

Lab-01-28

Sidik turşusu (sutkalıq sidikdə)

 

 

5,00

29

Lab-01-29

Sidik cövhəri (sutkalıq sidikdə)

 

 

5,00

30

Lab-01-30

Magnezium (Mg)

 

 

5,00

31

Lab-01-31

Kreatinin (sutkalıq sidikdə)

 

 

5,00

32

Lab-01-32

Kreatinin klirensi (Reberq Tarayev sınağı)

 

 

20,00

33

Lab-01-33

Iki Stəkan sınağı

 

 

10,00

34

Lab-01-34

Üç stəkan sınağı

 

 

10,00

35

Lab-01-35

Mikroalbuminlər sidikdə

 

 

8,00

36

Lab-01-36

Sidiyin PH-ı

 

 

2,00

37

Lab-01-37

Kalsium (Ca)-sutkalıq sidikdə

 

 

5,00

38

Lab-01-38

Nəcisin ümumi analizi

 

 

5,00

39

Lab-01-39

Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini

 

 

5,00

40

Lab-01-40

Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (saskop)

 

 

5,00

41

Lab-01-41

Nəcisdə yodofloranın təyini

 

 

2,00

42

Lab-01-42

Nəcisdə gizli qanın təyini

 

 

5,00

43

Lab-01-43

Dəri qaşıntısında və dırnaqda patogen göbələk axtarışı

 

 

10,00

44

Lab-01-44

Demodeksin (gənə) təyini-gözdə

 

 

6,00

45

Lab-01-45

Bəlğəmin ümumi analizi

 

 

10,00

46

Lab-01-46

Bəlğəmdə vərəm mikobakteriyanın təyini

 

 

10,00

47

Lab-01-47

TBS testi

 

 

10,00

48

Lab-01-48

Spermoqramma

 

 

20,00

49

Lab-01-49

Postqaital test - Şuvarski sınağı

 

 

10,00

50

Lab-01-50

Kursrok-Miller sınağı (İmmunoloji uyğunluq)

 

 

20,00

51

Lab-01-51

Prostat şirəsinin müayinəsi(götürülməsi ilə)

 

 

20,00

52

Lab-01-52

Urogenital yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi ilə)

 

 

15,00

53

Lab-01-53

Yaxmanın götürülməsi

 

 

5,00

54

Lab-01-54

Qıjı simptomunun təyini

 

 

6,00

55

Lab-01-55

Onurğa beyni mayesinin müayinəsi

 

 

10,00

56

Lab-01-56

Plevral boşluğun mayesinin müayinəsi

 

 

10,00

57

Lab-01-57

Mədə möhtəviyyatının müayinəsi

 

 

10,00

58

Lab-01-58

Assit mayesinin müayinəsi

 

 

10,00

59

Lab-01-59

Üç stəkan probası

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOAULOQRAMMA

 

 

 

 

 

60

Lab-01-060

Laxtalanma vaxtı

 

 

 

 

2,00

61

Lab-01-061

Qanaxma vaxtı

 

 

 

 

2,00

62

Lab-01-062

Trombin vaxtı

 

 

 

 

4,00

63

Lab-01-063

Protombin indeksi

 

 

 

 

5,00

64

Lab-01-064

Fibrinogen

 

 

 

 

5,00

65

Lab-01-065

Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı(APTT)

 

 

 

 

5,00

66

Lab-01-066

İNR

 

 

 

 

5,00

67

Lab-01-067

Koauloqramma paketi

 

 

 

 

15,00

68

Lab-01-068

D-dimer

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İFR LÜMINISENT MİKROSKOPLA MÜAYİNƏ

 

 

 

 

69

Lab-01-069

Xlamidiya (yaxmada)

 

 

 

 

12,00

70

Lab-01-070

Mikoplazma (yaxmada)

 

 

 

 

12,00

71

Lab-01-071

Ureoplazma (yaxmada)

 

 

 

 

12,00

72

Lab-01-072

Yoksoplazma

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR Müayinələr

 

 

 

 

PCR UROGENİTAl (urogenital siyrinti,sidik,prostat vəz,şir.,sperma)

 

 

 

 

73

Lab-01-073

Chlamyida tr

 

 

 

 

30,00

74

Lab-01-074

Mikoplazma hom

 

 

 

 

30,00

75

Lab-01-075

Mikoplazma genit

 

 

 

 

30,00

76

Lab-01-076

Gardnerella vaginalis

 

 

 

 

30,00

77

Lab-01-077

Ureoplazma ureal

 

 

 

 

30,00

78

Lab-01-078

N.qonorhoeae

 

 

 

 

30,00

79

Lab-01-079

Treponema pallidum

 

 

 

 

30,00

80

Lab-01-080

Herpes I+II

 

 

 

 

30,00

81

Lab-01-081

CMV

 

 

 

 

30,00

82

Lab-01-082

Trixomonas vaginalis

 

 

 

 

30,00

83

Lab-01-083

Candida albicans

 

 

 

 

30,00

84

Lab-01-084

C.tr.+M.hom.+M.gen.+Ureap+N.gon.+G.vag.+T.vag.+

 

 

 

 

155,00

 

 

HSV.+Cand.+HPV 16,18 (10 infeksiya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPİLLOMAVİRUS -ONKOGEN (siyrinti)

 

 

 

 

85

Lab-01-085

HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70)

 

 

 

 

55,00

86

Lab-01-086

HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)

 

 

 

 

65,00

87

Lab-01-087

HPV -6,11

 

 

 

 

22,00

88

Lab-01-088

HPV -18

 

 

 

 

25,00

89

Lab-01-089

HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi)

 

 

 

 

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR NEYROİNFEKSİYALAR (qan,likvor)

 

 

 

 

90

Lab-01-090

Enterovirus

 

 

 

 

25,00

91

Lab-01-091

Neisseria meningitidis

 

 

 

 

25,00

92

Lab -01-092

Neisseria sp,Haemophilus sp,Streptococcus sp.

 

 

 

 

25,00

93

Lab -01-093

Listeria monocytogenes

 

 

 

 

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR TORCH (qan)

 

 

 

 

 

94

Lab-01-094

Toxoplazma gondii

 

 

 

 

25,00

95

Lab-01-095

Herpes I+II

 

 

 

 

25,00

96

Lab-01-096

Herpes IV (EBV)

 

 

 

 

25,00

97

Lab-01-097

Herpes VI

 

 

 

 

25,00

98

Lab-01-098

Citomegalovirus

 

 

 

 

25,00

99

Lab-01-099

Citomegalovirus Titr (virus yüklənməsi)

 

 

 

 

30,00

100

Lab-01-100

Rubella

 

 

 

 

30,00

101

Lab-01-101

Parvovirus B 19

 

 

 

 

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR BAĞIRSAQ İNFEKSİYALARI (nəcis,ağız suyu və s.)

 

 

 

 

 

102

Lab-01-102

Rotavirus A

 

 

 

 

25,00

103

Lab-01-103

Norovirus 1.2

 

 

 

 

25,00

104

Lab-01-104

Astrovirus

 

 

 

 

25,00

105

Lab-01-105

Compylobacter species

 

 

 

 

25,00

106

Lab-01-106

Helicobacteri pylori

 

 

 

 

25,00

107

Lab-01-107

Shigella species

 

 

 

 

25,00

108

Lab-01-108

Salmonella species

 

 

 

 

25,00

109

Lab-01-109

Yersinia enterolitica

 

 

 

 

25,00

110

Lab-01-110

Yersinia pseudotuberculosis

 

 

 

 

25,00

111

Lab-01-111

Clostrdium difficile

 

 

 

 

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR HEPATİTLƏR (qan)

 

 

 

 

 

112

Lab-01-112

Hep0tit A

 

 

 

 

45,00

113

Lab-01-113

Hepotit B

 

 

 

 

85,00

114

Lab-01-114

Hepotit B titr (virus yüklənməsi)

 

 

 

 

85,00

115

Lab-01-115

Hepotit C keyfiyyət

 

 

 

 

130,00

116

Lab-01-116

Hepotit C titr (virus yüklənməsi) kəmiyyət

 

 

 

 

65,00

117

Lab-01-117

Hepotit C (genotip)

 

 

 

 

85,00

118

Lab-01-118

Hepotit D (Turkiye)

 

 

 

 

180,00

119

Lab-01-119

Hepotit G (Turkiye)

 

 

 

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR RESPİRATOR İNFEKSİYALAR

(bəlğəm,qan,sıyrıntı)

120

Lab-01-120

Mycoplazma pneumoniae

 

 

 

25,00

121

Lab-01-121

Corynebacterium diphtheriae

 

 

 

 

25,00

122

Lab-01-122

Mycobacterium tuberculosis complex

 

 

 

 

25,00

123

Lab-01-123

Legionella pneumoniae

 

 

 

 

25,00

124

Lab-01-124

Adenovirus

 

 

 

 

25,00

125

Lab-01-125

Streptoccocus species

 

 

 

 

25,00

126

Lab-01-126

Mycoplazma pneumoniae/Clamydophila pneumoniae

 

 

 

 

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR MULTİ PRAYM

 

 

 

 

 

127

Lab-01-127

KBİ(Shigella,E.colli,Salmonella spp,Campylobacter spes,

 

 

 

 

35,00

 

 

Adenovirus,Rotavirus)

 

 

 

 

 

128

Lab-01-128

C.trachhomatis/Ureoplazma/M.hominis

 

 

 

 

50,00

129

Lab-01-129

C.trachhomatis/Ureoplazma/M.genitalium

 

 

 

 

50,00

130

Lab-01-130

Gardnarella vag./Lactobacillus sp

 

 

 

 

35,00

131

Lab-01-131

Shigella/Salmonella/Campylobaster

 

 

 

 

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR DİGƏR İNFEKSİYALAR

 

 

 

 

 

132

Lab-01-132

Bacillus athracis

 

 

 

 

25,00

133

Lab-01-133

Brucelle species

 

 

 

 

25,00

134

Lab-01-134

Leptospira species

 

 

 

 

25,00

135

Lab-01-135

Hantaviruslar

 

 

 

 

25,00

136

Lab-01-136

Boreelia

 

 

 

 

25,00

137

Lab-01-137

Treponema pallidum

 

 

 

 

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİOKİMYƏVİ MÜAYİNƏLƏR

 

 

 

 

 

138

Lab-01-138

Ümumi zülal

 

 

 

 

10,00

139

Lab-01-139

Albumin

 

 

 

 

5,00

140

Lab-01-140

Zülal fraksiyaları(ümumi zülal,albumin,qlobulin,AQ)

 

 

 

 

10,00

141

Lab-01-141

Zülal sidikdə

 

 

 

 

2,00

142

Lab-01-142

Ümumi bilirubin

 

 

 

 

5,00

143

Lab-01-143

Billirubin fraksiyaları(ümumi,birləşmiş,sərbəst)

 

 

 

 

5,00

144

Lab-01-144

Billirubin sidikdə

 

 

 

 

2,00

145

Lab-01-145

Urobilinogen sidikdə

 

 

 

 

2,00

146

Lab-01-146

Aspartataminotransferaza (ASaT)

 

 

 

 

5,00

147

Lab-01-147

Alminaminotransferaza (ALaT)

 

 

 

 

5,00

148

Lab-01-148

Qammaqlutamiltransferaza (QQT)

 

 

 

 

5,00

149

Lab-01-149

Qələvi fosfataza

 

 

 

 

5,00

150

Lab-01-150

Ümumi turş fosfataza

 

 

 

 

5,00

151

Lab-01-151

Turş fosfatazanın prostatik fraksiyası

 

 

 

 

5,00

152

Lab-01-152

Turş fosfatazanın qeyri-prostatik fraksiyası

 

 

 

 

5,00

153

Lab-01-153

Qlükoza ekspres

 

 

 

 

2,00

154

Lab-01-154

Qlükoza venadan

 

 

 

 

2,00

155

Lab-01-155

Qlükoza (aclıq)

 

 

 

 

2,00

156

Lab-01-156

Qlükoza (yeməkdən 2 saat sonra)

 

 

 

 

2,00

157

Lab-01-157

Şəkər yüklənməsi

 

 

 

 

15,00

158

Lab-01-158

Kreatinin qanda

 

 

 

 

5,00

159

Lab-01-159

Qalıq azot

 

 

 

 

5,00

160

Lab-01-160

Kreatinin sidikdə

 

 

 

 

5,00

161

Lab-01-161

Kreatinin klirensi

 

 

 

 

20,00

162

Lab-01-162

Sidik cövhəri qanda və qalıq azot

 

 

 

 

10,00

163

Lab-01-163

Sidik cövhəri sidikdə

 

 

 

 

5,00

164

Lab-01-164

Sidik cövhəri klirensi

 

 

 

 

5,00

165

Lab-01-165

Sidik turşusu qanda

 

 

 

 

5,00

166

Lab-01-166

Sidik turşusu sidikdə

 

 

 

 

5,00

167

Lab-01-167

Ümumi lipidlər

 

 

 

 

15,00

168

Lab-01-168

Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər(HDL)

 

 

 

 

5,00

169

Lab-01-169

Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)

 

 

 

 

5,00

170

Lab-01-170

Çox aşağı sıxlıqlı lipopoteinlər (VLDL)

 

 

 

 

5,00

171

Lab-01-171

Xolesterin

 

 

 

 

5,00

172

Lab-01-172

Triqliseridlər

 

 

 

 

5,00

173

Lab-01-173

Kreatinfosfokinaza (CK-NAC) (ümumi)

 

 

 

 

10,00

174

Lab-01-174

Kreatinfosfokinazanın MB fraksiyası (CK-MB)(aktivliyi)

 

 

 

 

12,00

175

Lab-01-175

Amilaza

 

 

 

 

5,00

176

Lab-01-176

Diastaza sidikdə

 

 

 

 

5,00

177

Lab-01-177

Pankreatik amilaza

 

 

 

 

12,00

178

Lab-01-178

Lipaza

 

 

 

 

6,00

179

Lab-01-179

Laktatdehidrohenaza (LDH)

 

 

 

 

5,00

180

Lab-01-180

Qlikohemoqlabin (HbA Ç)

 

 

 

 

10,00

181

Lab-01-181

Natrium (Na)

 

 

 

 

5,00

182

Lab-01-182

Kalium (K)

 

 

 

 

5,00

183

Lab-01-183

Xlor (Cl)

 

 

 

 

10,00

184

Lab-01-184

Na,K,Cl qanda-strip

 

 

 

 

8,00

185

Lab-01-185

Na,K,CL zərdabda (plazmada)-strip

 

 

 

 

8,00

186

Lab-01-186

Na,K,Cl sidikdə -strip

 

 

 

 

8,00

187

Lab-01-187

Kalsium (Ca)

 

 

 

 

5,00

188

Lab-01-188

İonizə olunmuş kalsium

 

 

 

 

15,00

189

Lab-01-189

Magnezium qanda (Mg)

 

 

 

 

5,00

190

Lab-01-190

Magnezium sidikdə (Mg)

 

 

 

 

5,00

191

Lab-01-191

Zn

 

 

 

 

25,00

192

Lab-01-192

Cu

 

 

 

 

25,00

193

Lab-01-193

Fosfor (P)

 

 

 

 

5,00

194

Lab-01-194

Dəmir (Fe)

 

 

 

 

6,00

195

Lab-01-195

Ferritin

 

 

 

 

10,00

196

Lab-01-196

Transferin

 

 

 

 

30,00

197

Lab-01-197

C-reaktiv Zülal (lateks-aqqlütinasiya üsulu)

 

 

 

 

3,00

198

Lab-01-198

C-reaktiv zülal -miqdarı təyini (MİNİNEF aparatı)

 

 

 

 

10,00

199

Lab-01-199

C-reaktiv zülal (yüksək həssaslı-IMMULİTE DPC)

 

 

 

 

10,00

200

Lab-01-200

Antistreptolizin -O (lateks-aqqlütinasiya üsulu)

 

 

 

 

3,00

201

Lab-01-201

Antistreptolizin -O-miqdarı təyfini (MININEF apparatı)

 

 

 

 

10,00

202

Lab-01-202

Revmatoid faktor (lateks-aqqlütinasiya üsulu)

 

 

 

 

3,00

203

Lab-01-203

Revmatoid faktor -miqdarı təyfini (MININEF apparatı)

 

 

 

 

10,00

204

Lab-01-204

Revmatoid faktor İgM (ELİSA)

 

 

 

 

7,00

205

Lab-01-205

Haptoqlobulin

 

 

 

 

20,00

206

Lab-01-206

HDL-xolesterol

 

 

 

 

5,00

207

Lab-01-207

Troponin I

 

 

 

 

15,00

208

Lab-01-208

Mioqlobilin

 

 

 

 

11,00

209

Lab-01-209

Kakain metabolitri (COC) sidikdə)

 

 

 

 

10,00

210

Lab-01-210

Opiatlar (ORİ) sidikdə

 

 

 

 

10,00

211

Lab-01-211

10 növ preparat narkotik maddə

 

 

 

 

24,00

212

Lab-01-212

Valproatlar (Depakin,Valproin,Convulex)

 

 

 

 

20,00

213

Lab-01-213

Siklosporin

 

 

 

 

70,00

214

Lab-01-214

Kakain metabolitri(COC) sidikdə

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİABET TESTLƏRİ

 

 

 

 

215

Lab-01-215

İnsulin

 

 

 

 

10,00

216

Lab-01-216

C-peptit qanda

 

 

 

 

10,00

217

Lab-01-217

C-peptit sidikdə

 

 

 

 

11,00

218

Lab-01-218

İGF-İ inslinə bənzər boy faktoru

 

 

 

 

26,00

219

Lab-01-219

HbA1G qlikohemoqlobin

 

 

 

 

10,00

220

Lab-01-220

Şəkər yüklənməsi

 

 

 

 

15,00

221

Lab-01-221

Qlükoza (sutkalıq sidikdə)

 

 

 

 

2,00

222

Lab-01-222

Qlükoza ekspres

 

 

 

 

2,00

223

Lab-01-223

Qlükoza venadan

 

 

 

 

2,00

224

Lab-01-224

Qlükoza (aclıq)

 

 

 

 

2,00

225

Lab-01-225

Qlükoza (yeməkdən 2 saat sonra)

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORMONAL MÜAYİNƏLƏR

 

 

 

 

 

226

Lab-01-226

Third generation TSH-tireostimullaşdırıcı hormon

 

 

 

 

10,00

227

Lab-01-227

Total T-3-triyoltironin