İnstrumental müayinələr və qiymətləri

         A-Anesteziyanın növü
         X-Paketə daxil olmayan
         R-Paket xidmətinə daxil olan reanimasiyada yatış günlərinin sayı
         S-Paket xidmətinə daxil olan stasionarda yatış günlərinin sayı.
         Q-Xidmətin qiyməti (ƏDV daxil)
               
KOD Tibbi xidmətin (əməliyyatın) adı  A X R S Q

 

 

USM-01 Ultrasəs müayinə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

USM-01-001

Follikulometriya (transabdominal follikulometriya)

 

 

 

 

20

2

USM-01-002

Follikulometriya (transvaginal follikulometriya)

 

 

 

 

30

3

USM-01-003

Üst Abdomen USM

 

 

 

 

20

4

USM-01-004

Ginekoloji USM (transabdominal)

 

 

 

 

20

5

USM-01-005

Alt Abdomen USM

 

 

 

 

15

6

USM-01-006

Parotis və tüpürcək vəz.USM

 

 

 

 

10

7

USM-01-007

Sümük-oynaq sistemi bir sahə

 

 

 

 

15

8

USM-01-008

Oma oynağı USM (bilateral qarşılaşdırmalı)

 

 

 

 

20

9

USM-01-009

Süd vəzilərin USM

 

 

 

 

15

10

USM-01-010

Qalxanvari vəzi USM

 

 

 

 

15

11

USM-01-011

Toraks USM

 

 

 

 

15

12

USM-01-012

Skrotal USM (xaya USM)

 

 

 

 

30

13

USM-01-013

Transrektal USM

 

 

 

 

40

14

USM-01-014

Transvaginal USM

 

 

 

 

20

15

USM-01-016

Obstetrik (Hamilə qadının və dölün) USM

 

 

 

 

15

16

USM-01-017

Beyin USM

 

 

 

 

15

17

USM-01-018

Dərialtı səthi toxumaları USM

 

 

 

 

15

18

USM-01-019

Periferik limfa düyünlərinin USM (bir sahə)

 

 

 

 

15

19

USM-01-020

Uroloji USM

 

 

 

 

20

20

USM-01-021

Əməliyyat samanı USM

 

 

 

 

20

 

 

 

USM-02 Rəngli Doppler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

USM-02-001

Karotid. art. (bilateral) rəngli doppler USM

 

 

 

 

50.00

2

USM-02-002

Döş vəzisi (bileteral) rəngli doppler USM

 

 

 

 

40.00

3

USM-02-003

Abdominal colordoppler USM

 

 

 

 

30.00

4

USM-02-004

Pelvis colordoppler USM

 

 

 

 

30.00

5

USM-02-005

Skrotum colordoppler USM

 

 

 

 

30.00

6

USM-02-006

Penis colordoppler USM

 

 

 

 

30.00

7

USM-02-007

Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

30.00

8

USM-02-008

Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək ətraf)

 

 

 

 

30.00

9

USM-02-009

Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)

 

 

 

 

30.00

10

USM-02-010

Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)

 

 

 

 

30.00

11

USM-02-011

Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

30.00

12

USM-02-012

Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

50.00

13

USM-02-013

Renal rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

50.00

14

USM-02-014

Obstetik (Hamilə qadının və dölün) rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

35.00

15

USM-02-015

Veziko uretral reflux araştırması

 

 

 

 

30.00

16

USM-02-016

Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

30.00

17

USM-02-017

Törəmə lezyonu rəngli doppler müayinəsi

 

 

 

 

30.00

18

USM-02-018

Jugular venaların Rəngli doppler USM

 

 

 

 

30.00

 

 

 

REN-01 ÜMUMİ RENTGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

REN-01-001

Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı

 

 

 

 

20.00

2

REN-01-002

Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

3

REN-01-003

Liqaşur fistulunun ləğvi

 

 

 

 

20.00

4

REN-01-004

Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

5

REN-01-005

Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

6

REN-01-006

Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika

 

 

 

 

20.00

7

REN-01-007

Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

8

REN-01-008

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

9

REN-01-009

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

10

REN-01-010

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

13

REN-01-013

Schüller rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

14

REN-01-014

Caldwell rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

15

REN-01-015

Odontoid process rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

16

REN-01-016

Submentovertikal rentgenoqrafiya

 

 

 

 

20.00

17

REN-01-017

Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

18

REN-01-018

Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

19

REN-01-019

Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

20

REN-01-020

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

21

REN-01-021

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

22

REN-01-022

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

23

REN-01-023

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

24

REN-01-024

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

25

REN-01-025

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

26

REN-01-026

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

27

REN-01-027

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

28

REN-01-028

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

29

REN-01-029

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı)

 

 

 

 

50.00

30

REN-01-030

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

31

REN-01-031

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

32

REN-01-032

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya)

 

 

 

 

20.00

33

REN-01-033

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

34

REN-01-034

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

35

REN-01-035

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

25.00

36

REN-01-036

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

37

REN-01-037

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

38

REN-01-038

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

39

REN-01-039

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

40

REN-01-040

Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

25.00

41

REN-01-041

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

42

REN-01-042

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

43

REN-01-043

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

47

REN-01-047

Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

48

REN-01-048

Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

49

REN-01-049

Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

53

REN-01-053

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

54

REN-01-054

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

55

REN-01-055

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

56

REN-01-056

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

57

REN-01-057

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

58

REN-01-058

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

59

REN-01-059

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

60

REN-01-060

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

61

REN-01-061

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

62

REN-01-062

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

63

REN-01-063

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

64

REN-01-064

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

65

REN-01-065

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

66

REN-01-066

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

67

REN-01-067

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

68

REN-01-068

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

69

REN-01-069

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

70

REN-01-070

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

71

REN-01-071

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

72

REN-01-072

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

73

REN-01-073

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

74

REN-01-074

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

75

REN-01-075

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

76

REN-01-076

Said sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

77

REN-01-077

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

78

REN-01-078

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

79

REN-01-079

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

80

REN-01-080

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

81

REN-01-081

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

82

REN-01-082

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

83

REN-01-083

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

84

REN-01-084

Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

85

REN-01-085

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

86

REN-01-086

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

87

REN-01-087

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

88

REN-01-088

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

89

REN-01-089

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

90

REN-01-090

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

91

REN-01-091

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

92

REN-01-092

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

93

REN-01-093

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

94

REN-01-094

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

95

REN-01-095

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

96

REN-01-096

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya qarşılaşdırmalı

 

 

 

 

20.00

97

REN-01-097

Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ)

 

 

 

 

20.00

98

REN-01-098

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiya, sol)

 

 

 

 

20.00

99

REN-01-099

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiaya qarşılaşdırmalı)

 

 

 

 

20.00

100

REN-01-100

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sağ)

 

 

 

 

20.00

101

REN-01-101

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sol)

 

 

 

 

20.00

102

REN-01-102

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı)

 

 

 

 

20.00

106

REN-01-106

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ)

 

 

 

 

15.00

107

REN-01-107

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol)

 

 

 

 

15.00

108

REN-01-108

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ)

 

 

 

 

15.00

109

REN-01-109

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol)

 

 

 

 

15.00

110

REN-01-110

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

111

REN-01-111

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

112

REN-01-112

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ)

 

 

 

 

15.00

113

REN-01-113

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol)

 

 

 

 

15.00

114

REN-01-114

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ)

 

 

 

 

15.00

115

REN-01-115

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ)

 

 

 

 

15.00

116

REN-01-116

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol)

 

 

 

 

15.00

117

REN-01-117

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

118

REN-01-118

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

123

REN-01-123

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

124

REN-01-124

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

125

REN-01-125

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

126

REN-01-126

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

127

REN-01-127

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

128

REN-01-128

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

129

REN-01-129

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

130

REN-01-130

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

131

REN-01-131

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

132

REN-01-132

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

133

REN-01-133

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

134

REN-01-134

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

135

REN-01-135

Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

136

REN-01-136

Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

137

REN-01-137

Pəncə rentgenoqrafiyasi (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

138

REN-01-138

Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

 

 

 

 

15.00

139

REN-01-139

Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

140

REN-01-140

Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı)

 

 

 

 

20.00

141

REN-01-141

Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq)

 

 

 

 

20.00

142

REN-01-142

Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda)

 

 

 

 

20.00

148

REN-01-148

Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya)

 

 

 

 

30.00

149

REN-01-149

Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiya)

 

 

 

 

15.00

150

REN-01-150

Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiya)

 

 

 

 

20.00

 

 

 

REN-02 MƏDƏ-BAĞIRSAQ SİSTEMİNİN KONTRAST MÜAYİNƏLƏRİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

REN-02-001

Defekoqrafiya

 

 

 

 

50.00

2

REN-02-002

Fistuloqrafiya

 

 

 

 

60.00

3

REN-02-003

Farinqoqrafiya

 

 

 

 

40.00

4

REN-02-004

Farinqo-ezofaqoqrafiya

 

 

 

 

80.00

5

REN-02-005

Ezofaqoqrafiya

 

 

 

 

30.00

6

REN-02-006

Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD)

 

 

 

 

80.00

7

REN-02-007

Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) ikili kontrast

 

 

 

 

120.00

8

REN-02-008

Mədə-duodenum

 

 

 

 

60.00

9

REN-02-009

Mədə-duodenum ikili kontrast

 

 

 

 

90.00

10

REN-02-010

İncə bağırsaqın pasajı

 

 

 

 

30.00

11

REN-02-011

Enteroklizislə incə bağırsağın tətqiqi

 

 

 

 

100.00

12

REN-02-012

Mədə-duodenum + incə bağırsağın tətqiqi

 

 

 

 

120.00

13

REN-02-013

EMD + incə bağırsağın tətqiqi

 

 

 

 

150.00

14

REN-02-014

İrrikoskopiya

 

 

 

 

80.00

15

REN-02-015

İrrikoskopiya ikili kontrast

 

 

 

 

100.00

16

REN-02-016

T-tüp xolangioqrafiya

 

 

 

 

60.00

17

REN-02-017

Parotid sialoqrafiyası (bir tərəfli)

 

 

 

 

60.00

18

REN-02-018

Submandibular sialoqrafiyası (bir tərəfli)

 

 

 

 

60.00

19

REN-02-019

Əməliyyatdaxili xolangioqrafiya

 

 

 

 

80.00

20

REN-02-020

Yoğun bağırsağın perozla, kontrastla müayinəsi

 

 

 

 

30.00

 

  REN-03 URO-GENİTAL SİSTEMİN KONTRAST MÜAYİNƏLƏRİ          
               
1 REN-03-001 IV pieloqrafiya (IVP)         60.00
2 REN-03-002 IV pieloqrafiya (IVP) + postvoidinq         80.00
3 REN-03-003 IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik         80.00
4 REN-03-004 IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik + postvoidinq         100.00
5 REN-03-005 Retroqrad, assendan pieioqrafiyası         80.00
6 REN-03-006 Retroqrad sistoqrafiya         80.00
7 REN-03-007 Sistoqrafiya (dolu, miksiyonda, boş)         80.00
8 REN-03-008 Voidinq sisto, uretroqrafiya         80.00
9 REN-03-009 Retroqrad uretroqrafiya         60.00
10 REN-03-010 Üretro sistoqrafiya, retroqrad-assendan         60.00
11 REN-03-011 Histero-salpinqoqrafiya         60.00

 

 

KOT-01 ÜMUMİ XİDMƏTLƏR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KOT-01-001

Kompüter tomografiyası kontrastlı müayinənin kontrastsız müayinədən fərqi

 

 

 

 

60.00

2

KOT-01-002

Yuxarı qarın boşluğu KT

 

 

 

 

80.00

3

KOT-01-003

Çanaq KT

 

 

 

 

70.00

4

KOT-01-004

Tam qarın boşluğu KT

 

 

 

 

100.00

5

KOT-01-005

Dinamik KT

 

 

 

 

70.00

6

KOT-01-006

Boyun KT

 

 

 

 

70.00

7

KOT-01-007

Burun-udlaq KT

 

 

 

 

70.00

8

KOT-01-008

Qırtlaq KT

 

 

 

 

70.00

9

KOT-01-009

Gicgah-çənə oynağı (bir tərəf)