Türkiyədə olunacaq genetik analizlər


GENETİK TESTLER

TEST

MATERYAL

Tranfer Koşulları

FİYAT MANAT

SİTOGENETİK / MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH) TETKİKLER

PRENATAL TANI - Amniyon sıvısından kromozom analizi                                                              

Amniyon sıvısı

2-8 C

228 ман.

PRENATAL TANI - (Rapid FISH)                                                                                          Amniyon sıvısı

Amniyon sıvısı

2-8 C

214 ман.

PRENATAL TANI - (Rapid FISH)                                                              

Koryonik villus (CVS) - (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

214 ман.

PRENATAL TANI - (QF- PCR)                                                                      

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

214 ман.

Periferik kandan kromozom analizi (HRB - High resolution yöntemi ile)                                        

Heparinli kan

2-8 C

129 ман.

Düşük materyalinden kromozom analizi                                                 

Gebelik tahliye materyali - (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

189 ман.

PRENATAL TANI - Fetal kandan kromozom analizi                                                              

Heparinli kordon kanı

2-8 C

189 ман.

Frajil X kromozom analizi                                                                          

Heparinli kan

2-8 C

94 ман.

PRENATAL TANI - Koryonik villus örneğinden (CVS) kromozom analizi    

Koryonik villus (CVS) - (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

249 ман.

Deri biyopsisinden kromozom analizi                                                         

Deri biyopsisi (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

146 ман.

Solid doku biyopsisinden kromozom analizi                                                

Solid doku (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

103 ман.

Kemik iliği örneğinden kromozom analizi                                                    

Heparinli kemik iliği

2-8 C

154 ман.

Ataksi Telenjiektazi - Kromozom kırığı araştırması                                                

Heparinli kan

2-8 C

103 ман.

Kromozomal kırık sendromu araştırması                                                       

Heparinli kan

2-8 C

103 ман.

Gonad biyopsisinden kromozom analizi                                                     

Gonad biyopsisi - (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

103 ман.

Kardeş kromatid değişimi (SCE) analizi                                                        

Heparinli kan

2-8 C

86 ман.

DEB testi                                                                                                       

Heparinli kan

2-8 C

103 ман.

Hücre dondurma ve saklama - Fibroblast kültürü                                      

Deri fibroblast - (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

146 ман.

PRENATAL TANI - DiGeorge / VCFS sendrom (FISH)                                                                          

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

DiGeorge / VCFS sendrom (FISH)                                                      

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Prader Willi / Angelman sendromu (FISH)                                         

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

Prader Willi / Angelman sendromu (FISH)                                             

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Smith Magenis sendromu (FISH)                                                               

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

Smith Magenis sendromu (FISH)                                                           

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Williams sendromu (FISH)                                   

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

Williams sendromu (FISH)                                                                    

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - MultiprobT (Subtelomerik delesyon analizi) (FISH)                                     

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

1286 ман.

MultiprobT (Subtelomerik delesyon analizi) (FISH)                             

Heparinli kan

2-8 C

1286 ман.

PRENATAL TANI - Miller-Dieker sendromu (FISH)                                                         

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

Miller - Dieker sendromu (FISH)                                                             

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - İzole lizensefali sekansı (FISH)                                                         

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

İzole lizensefali sekansı (FISH)                                                             

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Smith Magenis sendromu (FISH)                                                      

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

Smith Magenis sendromu (FISH)                                                         

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Cri-du-Chat (5p15.2) (FISH)                                                         

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

Cri-du-Chat (5p15.2) (FISH)                                                                

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Wolf-Hirschhorn sendromu (4p16.3) (FISH)                                                

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

203 ман.

2-8 C Wolf - Hirschhorn sendromu (4p16.3) (FISH)                                                                                

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - CHARGE sendromu (FISH)                                                       

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

137 ман.

CHARGE sendromu (FISH)                                                                  

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

PRENATAL TANI - Sotos sendromu (FISH)                                       

Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

137 ман.

Sotos sendromu (FISH)                                                                       

Heparinli kan

2-8 C

137 ман.

Retinoblastoma (13q14) (FISH)                                                                

Heparinli kan / Heparinli kemik iliği

2-8 C

137 ман.

Sperm FISH                                                                                               

Sperm (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

214 ман.

TUNEL testi                                                                                              

Sperm (Transport besi yeri içinde)

2-8 C

120 ман.

Octachrom Tüm kromozomlar - Tüm kromozom probları - 3 renkli M-FISH                                

Heparinli kan / Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

771 ман.

Akrozomal kromozomların kısa kolları (Acro P arm) (FISH)                                                          

Heparinli kan / Amniyon sıvısı / CVS / Heparinli kordon kanı

2-8 C

514 ман.

2-8 C

 


Diaqnoz Tibb Mərkəzi