Evdə xidmət

         A-Anesteziyanın növü
         X-Paketə daxil olmayan
         R-Paket xidmətinə daxil olan reanimasiyada yatış günlərinin sayı
         S-Paket xidmətinə daxil olan stasionarda yatış günlərinin sayı.
         Q-Xidmətin qiyməti (ƏDV daxil)
               
KOD Tibbi xidmətin (əməliyyatın) adı  A X R S Q

    AMB-01 XƏSTƏ EVAKUASİYA XİDMƏTLƏRİ          
               
 
AMB-01-001
Tibbi təxliyyə*(Azərbaycan
Respublikası ərazisində) hər saat üçün
        50.00
 
AMB-01-002
Tibbi briqadanın planlı
cağırışı* (birinci saat üçün)
        50.00
 
AMB-01-003
Dar ixtisas həkiminin planlı cağırışı
(hər bir saat üçün)
        80.00
1
AMB-01-004
Tibbi təxliyyə feldşer müşayəti
ilə (hər bir saat üçün)
        45.00
2
AMB-01-005
Evdə və yaxud ofislərdə ixtisaslaşdırılmış
tibbi yardımın təşkili (dərman daxil deyil)**
        100.00
3
AMB-01-006
Xəstəxananın avtomobili ilə
Evdə (çağırışda) xidmət , 20 km qədər
        10.00
4
AMB-01-007
Xəstəxananın avtomobili ilə
Evdə (çağırışda) xidmət , 20 kmdən artıq
hər km-ə görə qədər
        1.00
5
AMB-01-008
Türkiyə və İrana xəstənin həkim müşahidəsi ilə evakuasiyası         800.00
6
AMB-01-009
Rusiyaya xəstənin həkim müşahidəsi ilə evakuasiyası         1200.00

Diaqnoz Tibb Mərkəzi