Cərrahi əməliyyatların qiymətləri

         A-Anesteziyanın növü
         X-Paketə daxil olmayan
         R-Paket xidmətinə daxil olan reanimasiyada yatış günlərinin sayı
         S-Paket xidmətinə daxil olan stasionarda yatış günlərinin sayı.
         Q-Xidmətin qiyməti (ƏDV daxil)
               
KOD Tibbi xidmətin (əməliyyatın) adı  A X R S Q

    ÜMC-P-01 KİÇİK CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR          
               
1 ÜMC-P-01-001 Sünnət yerli       70.00
2 ÜMC-P-01-002 Sünnət ümumi       90.00
3 ÜMC-P-01-003 Abses və hematomların drenaj olunması (kiçik) yerli       60.00
4 ÜMC-P-01-004 Abses və hematomların drenaj olunması (orta) yerli       80.00
5 ÜMC-P-01-005 Abses və hematomların drenaj olunması (böyük) yerli     1 100.00
6 ÜMC-P-01-006 Dolama açılması (panarisi) yerli       20.00
7 ÜMC-P-01-007 Büzdümün dermoid kistinin çıxarılması yerli     1 300.00
8 ÜMC-P-01-008 Büzdümün dermoid kistinin çıxarılması ümumi     2 450.00
9 ÜMC-P-01-009 Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması (kiçik) yerli       30.00
10 ÜMC-P-01-010 Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması (kiçik) ümumi       100.00
11 ÜMC-P-01-011 Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması (orta) yerli       50.00
12 ÜMC-P-01-012 Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması (orta) ümumi     1 100.00
13 ÜMC-P-01-013 Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması (ağır) yerli       70.00
14 ÜMC-P-01-014 Yara tikilməsi (kiçik) yerli     1 30.00
15 ÜMC-P-01-015 Yara tikilməsi (kiçik) ümumi       90.00
16 ÜMC-P-01-016 Yara tikilməsi (orta) yerli       60.00
17 ÜMC-P-01-017 Yara tikilməsi (orta) ümumi       120.00
18 ÜMC-P-01-018 Yara tikilməsi (böyük) yerli       150.00
19 ÜMC-P-01-019 Yara tikilməsi (böyük) ümumi       210.00
20 ÜMC-P-01-020 Dırnaq çıxarılması (tam) yerli       30.00
21 ÜMC-P-01-021 Dırnaq çıxarılması (hissəvi) yerli       35.00
22 ÜMC-P-01-022 Abses və hematomların drenaj olunması (böyük) ümumi     1 150.00
23 ÜMC-P-01-023 Incə iynə biopsiyası         20.00
24 ÜMC-P-01-024 Kəsici iynə biopsiyası         50.00
25 ÜMC-P-01-025 Dərialtı törəmə biopsiyası         50.00
27 ÜMC-P-01-027 Abses və hematomların drenaj olunması (orta) ümumi       100.00
30 ÜMC-P-01-030 Yumşaq toxuma biopsiyası         40.00
31 ÜMC-P-01-031 Kəsilmiş yara tikilməsi         80.00
32 ÜMC-P-01-032 Abses və hematomların drenaj olunması (kiçik) ümumi       90.00
33 ÜMC-P-01-034 Büzdümün dermoid kistinin çixarılması və fleb sürüşdürülməsi və ya z-plastika       2 500.00
    ÜMC-P-02 YIRTIQ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-02-001 Qasıq yırtığı (bir tərəfli) plastikası ümumi     2 450.00
2 ÜMC-P-02-002 Qasıq yırtığı (bir tərəfli) plastikası+ alloplastika ümumi     2 540.00
3 ÜMC-P-02-003 Qasıq yırtığı (iki tərəfli) plastikası ümumi     2 550.00
4 ÜMC-P-02-004 Əlavə alloplastika ümumi     2 650.00
5 ÜMC-P-02-005 Göbək yırtığı ümumi     2 450.00
6 ÜMC-P-02-006 Əlavə alloplastika ümumi     2 540.00
7 ÜMC-P-02-007 Bud yırtığı ümumi     2 400.00
8 ÜMC-P-02-008 Əlavə alloplastika ümumi     2 480.00
9 ÜMC-P-02-009 Ağ xətt yırtığı ümumi     2 500.00
10 ÜMC-P-02-010 Əlavə alloplastika ümumi     2 600.00
11 ÜMC-P-02-011 Postoperasion yırtıq (kiçik) ümumi     3 500.00
12 ÜMC-P-02-012 Əlavə alloplastika ümumi     3 600.00
13 ÜMC-P-02-013 Postoperasion yırtıq (orta) ümumi     4 550.00
14 ÜMC-P-02-014 Əlavə alloplastika ümumi     5 630.00
15 ÜMC-P-02-015 Postoperasion yırtıq (böyük) ümumi     5 600.00
16 ÜMC-P-02-016 Əlavə alloplastika ümumi     5 750.00
17 ÜMC-P-02-017 Qasıq yırtığı (bir tərəfli) plastikası yerli     2 350.00
18 ÜMC-P-02-018 Əlavə alloplastika       2 440.00
19 ÜMC-P-02-019 Eventrasiyanın bağlanması ümumi     2 600.00
20 ÜMC-P-02-020 Əlavə alloplastika       2 800.00
21 ÜMC-P-02-021 Göbək yırtığı yerli     2 400.00
22 ÜMC-P-02-022 Əlavə alloplastika       2 480.00
23 ÜMC-P-02-023 Spiegel yırtığı ümumi     2 450.00
24 ÜMC-P-02-024 Əlavə alloplastika       2 530.00
25 ÜMC-P-02-025 Laparoskopik qasıq yırtığı (bir tərəfli) ümumi     2 600.00
26 ÜMC-P-02-026 Laparoskopik qasıq yırtığı (iki tərəfli) ümumi     2 750.00
27 ÜMC-P-02-027 Laparoskopik bud yırtığı (bir tərəfli) ümumi     2 400.00
28 ÜMC-P-02-028 Laparoskopik bud yırtığı (ik tərəfli) ümumi     2 600.00
29 ÜMC-P-02-029 Toxum ciyəsi kistinin çıxarılması ümumi     2 400.00
30 ÜMC-P-02-030 Diafraqmal yırtıq təmiri (transtoraksik) ümumi   1 6 1000.00
31 ÜMC-P-02-031 Diafraqmal yırtıq təmiri endoskopik       2 1100.00
32 ÜMC-P-02-033 Postoperasion yırtıq (kiçik) yerli     2 250.00
33 ÜMC-P-02-034 Əlavə alloplastika       2 320.00
34 ÜMC-P-02-035 Lqarın ön divarın düz əzələ düastazının ləğvi ümumi     2 600.00
35 ÜMC-P-02-036 Əlavə alloplastika ümumi     2 680.00
36 ÜMC-P-02-037 Abdomenoplastika +herniotomiya ümumi     2 1000.00
37 ÜMC-P-02-038 Laparoskopik göbək yırtıq ümumi     3 800.00
38 ÜMC-P-02-039 Laparoskopik postoperasion yırtıq ümumi     3 1000.00
    ÜMC-P-03 SÜD VƏZİ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-03-001 Süd vəzi biopsiyası yerli       70.00
2 ÜMC-P-03-003 Lumpektomiya(sektoral rezeksiya) və ya kvardrantektomiya ümumi     2 350.00
3 ÜMC-P-03-004 Sadə mastektomiya ümumi     2 550.00
4 ÜMC-P-03-005 Radikal mastektomiya ümumi     2 700.00
5 ÜMC-P-03-006 Modifikasiya olunmuş radikal mastektomiya ümumi     2 650.00
6 ÜMC-P-03-007 Fibroadenomaların çıxarılması (orta) ümumi     1 100.00
7 ÜMC-P-03-008 Fibroadenomaların çıxarılması (böyük) ümumi     1 200.00
8 ÜMC-P-03-009 Fibroadenomaların çıxarılması (orta) yerli       100.00
9 ÜMC-P-03-010 Fibroadenomaların çıxarılması (böyük) yerli     1 150.00
10 ÜMC-P-03-011 Əlavə süd vəzinin çıxarılması (bir tərəfli) ümumi     1 200.00
11 ÜMC-P-03-012 Əlavə süd vəzinin çıxarılması (iki tərəfli) ümumi     2 350.00
12 ÜMC-P-03-013 Süd vəzi biopsiyası ümumi     1 100.00
13 ÜMC-P-03-014 Kistanın çıxarılması (orta) ümumi     1 150.00
    ÜMC-P-04 QALXANABƏNZƏR VƏZ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-04-001 Total tireoidektomiya     1 3 850.00
2 ÜMC-P-04-005 Paratiroidektomiya ümumi     2 850.00
3 ÜMC-P-04-007 Tireoglossal axar kistinin çıxarılması ümumi     2 550.00
4 ÜMC-P-04-008 Funksional boyun disseksiyası     1 3 700.00
    ÜMC-P-06 MƏDƏ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-06-001 Qastrektomiya ümumi   1 7 2000.00
2 ÜMC-P-06-002 Qastrektomiya (lakoroskopik)     1 7 2000.00
3 ÜMC-P-06-003 Mədənin distal rezeksiyası ümumi   1 7 1500.00
4 ÜMC-P-06-004 Mədənin distal subtotal rezeksiyası ümumi   1 7 1500.00
5 ÜMC-P-06-005 Mədənin proksimal rezeksiyası ümumi   1 7 1800.00
6 ÜMC-P-06-006 Qastroenetrostomiya ümumi   1 6 800.00
7 ÜMC-P-06-007 Qastrostomiya ümumi     5 800.00
8 ÜMC-P-06-008 Fundoplikasiya ümumi     5 800.00
9 ÜMC-P-06-009 Fundoplikasiya (lakoroskopik)       5 1300.00
10 ÜMC-P-06-010 Perforativ mədə xorasının tikilməsi ümumi     5 800.00
11 ÜMC-P-06-011 Trunkal vaqotomiya və antrektomiya ümumi     7 1000.00
12 ÜMC-P-06-012 Nazik bağırsağın perforativ dəliyinin tikilməsi ümumi     5 700.00
13 ÜMC-P-06-013 Trunkal vaqotomiye + piloroplastika ümumi     5 700.00
14 ÜMC-P-06-014 Mədədən bezoar və ya yad cism çıxarılması ümumi     4 700.00
15 ÜMC-P-06-015 Perforativ mədə xorasının tikilməsi (laparoskopik) ümumi     5 750.00
16 ÜMC-P-06-016 Mədə qanax.operativ ümumi     7 2000.00
17 ÜMC-P-06-017 Selektiv proksimal vaqotomiya + drenəedici əməliyyat ümumi   1 8 1700.00
18 ÜMC-P-06-018 Perforativ mədə və ya 12 b.b.xorasının kasilib götürülməsi (caddi plastikası) ümumi   1 8 1200.00
19 ÜMC-P-06-019 Qastroenetrostomiya + enteroenterostomiya ümumi   1 7 1500.00
20 ÜMC-P-06-020 Mədənin sektoral rezeksiyası ümumi   2 8 1500.00
    ÜMC-P-07 ÖD KİSƏSİ ÖD YOLLARI ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-07-001 Xolesistektomiya (açıq) ümumi     4 700.00
2 ÜMC-P-07-002 Xolesistektomiya (laparoskopik) ümumi     2 900.00
3 ÜMC-P-07-003 Xolesistektomiya + xoledoxolitotomiya ümumi     5 900.00
4 ÜMC-P-07-004 Xolesistektomiya və xoledoxun drenləşdirilməsi ümumi     6 900.00
5 ÜMC-P-07-005 Xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya ümumi     6 1000.00
6 ÜMC-P-07-006 Laparoskopik Xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya ümumi     5 1100.00
7 ÜMC-P-07-007 Xolesisto-diqestiv şuntlama ümumi     6 900.00
8 ÜMC-P-07-008 Xoledoxo (hepatiko) - diqestiv şuntlama ümumi     6 900.00
9 ÜMC-P-07-009 Xoledoxun drenləşdirilməsi ümumi     5 900.00
10 ÜMC-P-07-010 Xoledox kistinin çıxarılması + hepatikoyeyunostomiya ümumi     6 2000.00
11 ÜMC-P-07-011 Xolesistektomiya + xoledoxolitotomiya (laparoskopik) ümumi     5 1100.00
12 ÜMC-P-07-012 Xolesistektomiya və xoledoxun drenləşdirilməsi (laparoskopik) ümumi     4 1100.00
13 ÜMC-P-07-014 Xolesistektomiya + hepatikoyeyunostomiya ümumi     6 2000.00
14 ÜMC-P-07-020 Laparoskopik xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya ümumi     6 1100.00
15 ÜMC-P-07-021 Xolesistektomiya + transduodenal papillosfinkteroplastika ümumi     5 1000.00
16 ÜMC-P-07-025 Xolesistektomiya - (fəsadlaşmış) ümumi   1 5 900.00
17 ÜMC-P-07-026 Xolesistektomiya + xoledoxolitotomiya + xoledoxun drenləşdirilməsi ümumi   1 6 950.00
    ÜMC-P-08 QARA CİYƏR ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-08-001 Sağtərəfli hemihepatektomiya ümumi   1 8 2700.00
2 ÜMC-P-08-002 Soltərəfli hemihepatektomiya ümumi   1 8 2000.00
3 ÜMC-P-08-003 Biseqmentektomiya ümumi     6 1200.00
4 ÜMC-P-08-004 Seqmentektomiya ümumi     6 900.00
5 ÜMC-P-08-005 Qaraciyər kistlərinin drenləşdirilməsi ümumi     5 850.00
6 ÜMC-P-08-006 Kistektomiya ümumi     5 850.00
7 ÜMC-P-08-007 Laparoskopik kistektomiya ümumi     4 900.00
8 ÜMC-P-08-012 Qaraciyərdən kistektomiya     1 7 1200.00
9 ÜMC-P-08-014 Sistin kaptonajı (exinokokk , ameb və s.)     1 8 1100.00
    ÜMC-P-09 NAZİK BAĞIRSAQ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-09-001 Nazik bağırsaq rezeksiyası ümumi     6 1000.00
2 ÜMC-P-09-002 Nazik bağırsaq rezeksiyası (lakoroskopik) ümumi     6 1200.00
3 ÜMC-P-09-003 Laparotomiya - bitişmə kəsilməsi (bitişmə mənşəli bağırsaq keçməzliyi)       2 750.00
4 ÜMC-P-09-005 Yeyunostomiya ümumi     2 800.00
5 ÜMC-P-09-008 Ileotomiya - yad cismin çıxarılması ümumi     5 700.00
6 ÜMC-P-09-013 Postoperasion bağırsaq fistulanın ləğvi(əməliyyata əlavə) ümumi     6 600.00
7 ÜMC-P-09-016 Bitişmə mənşəli bagırsag kecməməzliyi ümumi     6 1100.00
    ÜMC-P-10 YOĞUN BAĞIRSAQ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-10-001 Appendektomiya ümumi     2 450.00
2 ÜMC-P-10-002 Sağ tərəfli hemikolektomiya ümumi     8 1300.00
3 ÜMC-P-10-003 Sağ tərəfli hemikolektomiya (endoskopik)       8 1500.00
4 ÜMC-P-10-004 Sol tərəfli hemikolektomiya ümumi     8 1400.00
5 ÜMC-P-10-005 Sol tərəfli hemikolektomiya (endoskopik)       8 1550.00
6 ÜMC-P-10-006 Köndələn - çənbər bağırsaq rezeksiyası ümumi     8 1400.00
7 ÜMC-P-10-007 Köndələn - çənbər bağırsaq rezeksiyası (endoskopik)       7 1600.00
8 ÜMC-P-10-008 S-vari bağırsağın rezeksiyası ümumi     7 1400.00
9 ÜMC-P-10-009 S-vari bağırsağın rezeksiyası (endoskopik)       7 1400.00
10 ÜMC-P-10-010 Düz bağırsağın ön rezeksiyası ümumi     8 1800.00
11 ÜMC-P-10-014 Kolostomiya ümumi     5 800.00
12 ÜMC-P-10-016 Hartmann əməliyyatı ümumi     6 1000.00
13 ÜMC-P-10-018 Hemoroidektomiya (ağırlaşmış) ümumi     2 450.00
14 ÜMC-P-10-020 Hemoroidektomiya (sadə) ümumi     2 400.00
15 ÜMC-P-10-023 Yan anal sfinkterotomiya ümumi     3 450.00
16 ÜMC-P-10-024 Düz bağırsağın sfinkter daxilindən keçən fistulu ümumi     3 650.00
17 ÜMC-P-10-025 Laparoskopik appendektomiya ümumi     4 600.00
18 ÜMC-P-10-027 Büzdüm sümüyünün çıxarılması ümumi     4 550.00
19 ÜMC-P-10-029 Rektosel ləğvi ümumi     5 500.00
20 ÜMC-P-10-030 Perianal absesin drenləşdirilməsi ümumi     2 400.00
21 ÜMC-P-10-031 Kolostomanın ləğvi ümumi     6 1000.00
22 ÜMC-P-10-033 Anal nahiyyədən kandilomaların çıxarılması ümumi     2 300.00
23 ÜMC-P-10-034 Mekkel divertikülektomiya ümumi     3 500.00
24 ÜMC-P-10-035 Düz bağarsağın ön rezeksiyası, kolostomiya ilə ümumi     6 1200.00
25 ÜMC-P-10-036 Anal kanalın xoşxassəli şişinin geniş kəsilib götürülməsi ümumi     4 800.00
26 ÜMC-P-10-037 Anal kanalda polipektomiya ümumi     2 450.00
27 ÜMC-P-10-038 Total proktokolektomiya ümumi   1 8 1900.00
28 ÜMC-P-10-039 Total kolektomiya ümumi   1 7 1900.00
29 ÜMC-P-10-040 Svinkterolevatorun plastikası ümumi     4 650.00
30 ÜMC-P-10-041 Hemorroid düyünlərə lateks həlqə qoyulması ümumi     2 350.00
31 ÜMC-P-10-042 Liqaşur hemorroidektomiya ümumi     2 600.00
32 ÜMC-P-10-043 Kəskin appendisit (destruktiv) ümumi     5 700.00
33 ÜMC-P-10-044 Ileo-transvezostomiya ümumi     7 800.00
34 ÜMC-P-10-045 Ileostomanın ləğvi ümumi     6 1000.00
35 ÜMC-P-10-046 Subtotal kolektomiya ümumi     7 1300.00
36 ÜMC-P-10-047 Düz bağırsağın dərialtı və selikaltı fistulunun təmiri ümumi     2 500.00
37 ÜMC-P-10-050 Kəskin appendisit - destruktiv (laparoskopik) ümumi     5 900.00
38 ÜMC-P-10-054 Paraappendikulyar abssess drenə edilməsi ümumi     7 800.00
    ÜMC-P-11 MƏDƏALTI VƏZİ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-11-004 Pankreas kistlərinin drenləşdirilməsi (xarici və daxili) ümumi     6 900.00
2 ÜMC-P-11-006 Pankreatik kistektomiya ümumi     6 1000.00
3 ÜMC-P-11-006 Kəskin Pankreatit operativ       7 2700.00
    ÜMC-P-12 PERİTONARXASI SAHƏ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-12-002 Peritoneal kist çıxarılaması ümumi     5 800.00
2 ÜMC-P-12-003 Omentoktomiya ümumi     2 500.00
3 ÜMC-P-12-007 Uraxusda əməliyyət ümumi     6 800.00
    ÜMC-P-13 DALAQ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 ÜMC-P-13-001 Splenektomiya (açıq) ümumi     6 1000.00
2 ÜMC-P-13-002 Splenektomiya (laparoskopik) ümumi     4 1000.00
3 ÜMC-P-13-003 Dalağın rezeksiyası ümumi     4 1000.00
4 ÜMC-P-13-004 Laparoskopiya ilə dalaqda qanaxmanın dayandırılması ümumi     4 1300.00
  ÜMC-P-14 DİAQNOSTİK ƏMƏLİYYATLAR          
               
1 ÜMC-P-14-001 Diaqnostik laparoskopiya ümumi     2 450.00
2 ÜMC-P-14-002 Diaqnostik laparotomiya ümumi     4 450.00
3 ÜMC-P-14-003 Relaperotomiya ümumi     1 1000.00
4 ÜMC-P-14-004 Qarın boşluğunun absesin açılması və sanasiyası ümumi     3 700.00
5 ÜMC-P-14-005 Peritonitlərdə qarın boşluğunun sanasiyası və drenləşdirilməsi ümumi   1 4 1000.00
6 ÜMC-P-14-006 Plevranın empiyeması (carrahi üsulu ilə) (yerli) yerli tibbi sərf 1 9 900.00
7 ÜMC-P-14-008 Ağ ciyərin travmada tikilməsi ümumi   1 10 1500.00

Diaqnoz Tibb Mərkəzi