Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər
28-07-2012

Şöbələrimiz

 

  1. Laboratoriya şöbəsi:                                                                 

 • Kliniki laboratoriya                                                    
 • Biokimyəvi laboratoriya                                                                                     
 • Bakterioloji laboratoriya                                                                                     
 • Seroloji-immunoloji laboratoriya                                                                       
 • Histoloji laboratoriya
 • PCR
 • Histoloji və Sitoloji laboratoriya                                                                                                                                                                                                 

   2. Şüa - diaqnostika şöbəsi:                

 • Kompyuter Tomoqrafiya - 3D 16 kəsikli
 • Maqnit rezonans (1.5 tesla 11 Coilli) 
 • Rentgenoqrafiya (rəqəmsal)
 • Rentgenoskopiya
 • Evdə rentgen
 • Diş rentgeni (vizioqraf)
 • Mammoqrafiya (rəqəmsal)
 • USM -3D, 4D
 • Rəngli doppler
 • Exokardioqrafiya
 • Sümük densiometriyası

 

  3. Ginekologiya şöbəsi:                                                                  

 • Terapevtik ginekologiya
 • Kolposkopiya    
 • Cərrahi ginekologiya

   

  4. Nevrologiya şöbəsi:

 • EEQ,EMQ
 • Uşaq nevrologiyası
 • Böyük nevrologiyası

                                                                                            

  5. Stomotologiya şöbəsi:

 • Cərrahi stomotologiya
 • Terapevtik stomotologiya
 • İmplantologiya
 • Diş rentgeni-vizioqraf

 

  6. Endokrinologiya şöbəsi:

 • Endokrinoloq
 • Dietoloq

 

  7. Kardiologiya şöbəsi:                                                                                     

 • EKQ kompyuterlə xəstəxanada və evdə
 • EXO- kardioqrafiya
 • Tredmil - veloerqometriya
 • Holter monitorinq  sutkalıq                                                                                                                                                                                                                           

  8. LOR şöbəsi:

 • Lor cərrahiyyəsi
 • Audiometriya
 • Timponometriya
 • Ambulator  LOR xidmətləri

 

  9. Fizioterapiya şöbəsi:

 • Elektrik cərəyanları ilə  müalicə                                                                    
 • Ultrasəsli müalicə                                
 • İşıqla müalicə                                                                                                 
 • Lazerlə müalicə                               
 • Plazmofarez                                                                                                  
 • Massaj, vibromassaj
 • Maqnitoterapiya                                                                                           
 • İynəbatırma
 • Traksiya müalicə ( dartma)                                                                             
 • İnhalyasiya
 • Kvantoterapiya                                                                                             
 • Ozonla müalicə

 

10.  Qastroenterologiya şöbəsi:                 

 • Kolonoskopiya                                                                
 • Duedonoskopiya                                                            
 • Qastroskopiya                                                                
 • Rektoskopiya                                                                  
 • Endoskopik əməliyyatlar                                                

                                                                                            

11. Cərrahiyyə şöbəsi:

 • Ümumi cərrahiyyə
 • Ginekoloji cərrahiyyə
 • Uroloji cərrahiyyə
 • Kosmotoloji və rekonstruktiv  cərrahiyyə
 • LOR cərrahiyyə
 • Laporoskopik c
 • Laporoskopik cərrahiyyə
 • Neyrocərrahiyyə

 

12. Oftolmologiya şöbəsi    

13. Urologiya şöbəsi

14. Reanimasiya və İntensiv terapiya şöbəsi       

15. Pediatriya şöbəsi

16. Travmatologiya şöbəsi                         

17. Təcili Yardım şöbəsi

18. Dəri - zöhrəvi şöbəsi                     

19. Andrologiya və Seksopotologiya şöbəsi

20. Proktologiya şöbəsi                          

21. Terapiya şöbəsi

22. Günduz stasionarı